วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ศีล สมาธิ ปัญญา

On November 16, 2023

หนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้ทํา ขึ้นในวาระที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ของสื่อโลกวันนี้

แน่นอนว่าระยะเวลาเกือบ 25 ปี ย่อมเคยมีทั้งสิ่งที่ผิดในเวลาเดียวกันและมีทั้งที่ไม่ถูกและไม่ผิดในคนละเวลากัน

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ในปีนี้ แม้การเดินทางยังอีกไกล ขอให้คนไทยไม่ลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างการเดินทางและใช้เวลาระหว่างการเดินทางของชีวิตอย่างมีศิล สมาธิปัญญา

อ่านเต็มๆได้ทาง
https://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2023/11/lokwannee24-2.pdf


You must be logged in to post a comment Login