วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหิดลเพื่อสังคม 26 กันยายนนี้

On September 22, 2023

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2023) หัวข้อ “มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม LOW SODIUM FESTIVAL” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดบริโภคโซเดียมจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ รวมทั้งสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กลไกลการดำเนินงาน ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจในประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีอีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยสร้างสังคมสุขภาพดีในอนาคตด้วยการลดการบริโภคโซเดียม ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


You must be logged in to post a comment Login