วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รักษาความดีงามไว้

On September 22, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 22 ก.ย.  66 )

ประเทศไทยก็ได้เฮสนั่นกัน เมื่อยูเนสโกประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ คนจะแห่ไปเที่ยวกันอย่างแน่นขนัดแน่นอน เพราะว่า ทางจังหวัดได้มีการเตรียมการที่จะจัดเส้นทางท่องเที่ยวไปสู่จุดอื่นอีก 2-3 จุด ที่เป็นจุดเด่นของจ.เพชรบูรณ์ นี่ก็เรียกว่า แม้อยู่ทางโน้นมองดูไม่มีวิวทิวทัศน์เหมือนทะเล แต่ก็สร้างความเฮฮาอีกแบบหนึ่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่เราคนไทยน่าจะภูมิใจ และช่วยกันรักษาเรื่องดีงามเอาไว้ให้ได้

อย่าปล่อยให้พอดังปังขึ้นมาแล้วจะแป้กต่อไป ไม่ควรกับความที่ได้มีชื่อ มีเสียง มีตา จะเรียกร้องเงินไหลมาจากการท่องเที่ยวก็ต้องตั้งท่ารับให้เหมาะสม อย่าไปอันธพาล เกเรนักท่องเที่ยว ต้องจัดการให้เรียบร้อยเหมือนที่ภาค 7 เขาจัดการล้างอิทธิพล ปิดเมืองล้างอิทธิพล จนได้ปืนเป็นร้อยๆกระบอก ทั้งปืนเถื่อน ปืนไม่เถื่อน อันนี้ก็แน่นอน อย่าให้มีอิทธิพลนักเลง อันธพาล ละเลยผู้มาท่องเที่ยว เอารัด เอาเปรียบ ขึ้นโน้น ขึ้นนี่ โก่งราคา จะสร้างความเสียหาย

เพราะฉะนั้น การที่เขาให้คะแนนเราแบบไม่มีข้อถาม ข้อสงสัย ผ่านฉลุยในคณะกรรมการทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีพลอยยินดี และหวังว่า คนเพชรบูรณ์ไม่ทำให้มรดกครั้งนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง ตัววัตถุก็ถือว่า ผ่าน แต่จะต้องผ่านอีกผ่านหนึ่งก็คือ คนที่จะไปฉกฉวยผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวแบบเอารัด เอาเปรียบ แบบเห็นแก่ตัว ขูดรีด อันนี้แหละ มันจะกลายเป็นหมดเสน่ห์ของการท่องเที่ยว จะไม่เป็นนางกวัก เป็นนางขวิดคนกระเจิง ไม่อยากไป เพราะไม่ปลอดภัยอย่างนี้ เป็นต้น

อาตมาหวังว่า คงจะมีการบูรณาการสร้างผลงานต่อ ด้านวัตถุเขาสร้างไว้แล้วหลายปี ก็ต้องสร้างคนรอบวัตถุอันนี้ ให้เรียกว่า สอดคล้องกันไป วัตถุก็ดึงดูดคนมาเที่ยว บุคคลที่อยู่แวดล้อมสถานที่มรดกโลกครั้งนี้ก็ต้องทำให้ศรีเทพ คนก็ต้องเป็นเทพ อย่าเป็นอันธพาล แล้วจะทำให้ผลงาน ชื่อเสียง ดึงคนมาท่องเที่ยว เงินทอง ก็จะไหลเข้าสู่เพชรบูรณ์ ให้คนเพชรบูรณ์เตรียมตัว เตรียมใจ และคนต่างจังหวัดก็อย่ามาฉกฉวย แย่งชิงผลประโยชน์ แล้วสร้างความเสียหาย

วันนี้เราได้ดีแล้ว ก็รักษาดีเหมือนเกลือ รักษาความเค็มต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login