วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ชีวิตเร้นลับในโลกมนุษย์ (6)

On June 23, 2023

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่    23  มิ.ย.  66 )

โรคลึกลับที่ไม่อาจรักษาด้วยยา

วิชาไสยศาสตร์หรือศาสตร์เร้นลับไม่มีสอนในสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ฉันใด  โรคที่เกิดจากไสยศาสตร์ก็ไม่สามารถรักษาในโรงพยาบาลสมัยใหม่ได้ฉันนั้น

ก่อนที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า  ไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีคนบางกลุ่มศึกษากันและนำศาสตร์นี้ไปใช้ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ

ในยุคอวิชชา  การรักษาคนป่วยมักจะทำโดยใช้สิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นยาและวิธีการทางไสยศาสตร์ เช่น อาบน้ำมนต์  การเสกเป่า  ซึ่งวิธีการเช่นนี้ต้องพึ่งพาสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์มองไม่เห็น

คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานเล่าเรื่องราวของโยบหรือนบีอัยยูบที่ป่วยด้วยโรคผิวหนังเรื้อรังหลายปีในขณะที่โลกในเวลานั้นไม่มียารักษา  นบีอัยยูบรักษาโรคของตัวเองด้วยสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะรักษาโรคของเขาได้  แต่เขาไม่ทิ้งการวิงวอนต่อพระเจ้าให้ช่วยรักษาโรคของเขา  เพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าให้ป่วยและพระเจ้าทรงรักษา และด้วยความเป็นนบี  เขาจะไปพึ่งพาอำนาจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ได้ ในที่สุด พระเจ้าได้บอกวิธีการรักษาให้เขาจนหายจากโรค

นบีมุฮัมมัดเองเคยถูกทำร้ายโดยวิธีการทางไสยศาสตร์   ในตอนช่วงท้ายของชีวิต  ผู้ต่อต้านอิสลามได้จ้างนักไสยศาสตร์ให้กำจัดท่าน  นักไสยศาสตร์จึงได้ให้เด็กชาวยิวแอบไปเอาเส้นผมของนบีมุฮัมมัดมา  เมื่อได้เส้นผมของนบีที่ติดอยู่กับหวีแล้ว  นักไสยศาสตร์ได้นำเส้นผมของท่านไปเสกเป่าแล้วเอาไปใส่ไว้ในกาบหุ้มผลอินทผลัมและนำไปซุกซ่อนไว้ในบ่อน้ำ  ผลของไสยศาสตร์ทำให้นบีมุฮัมมัดไม่สบายและป่วยเป็นเวลานานโดยท่านไม่รู้ตัว  ด้วยเหตุนี้  พระเจ้าจึงให้ทูตสวรรค์มาบอกท่านให้อ่านคัมภีร์กุรอานบทสั้นๆที่ขอความคุ้มครองจากพระเจ้า

นบีมุฮัมมัดได้ยกฝ่ามือทั้งสองของท่านบรรจบกันระดับคางและเป่าลงไปบนฝ่ามือทั้งสอง  หลังจากนั้น  ท่านก็อ่านคัมภีร์กุรอานสองบทที่พระเจ้าประทานมา   หลังจากอ่านแล้ว  ท่านได้ใช้ฝ่ามือทั้งสองของท่านลูบศีรษะและทุกส่วนของร่างกายที่ฝ่ามือทั้งสองของท่านสามารถไปถึง  ไม่นาน อาการของท่านก็ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้  มุสลิมจะปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดในการปกป้องตนเองจากวิชามารและการถูกทำร้ายโดยซาตานหรือไสยศาสตร์

เรื่องราวของนบีสองคนดังกล่าวต้องการจะบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าไม่ผู้ใดหรือสิ่งใดมีอำนาจเหนือกว่าพระเจ้า  เพราะคนป่วยจากโรคลึกลับทุกคนต้องการจะหายจนอาจยอมไปขอการรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนอกเหนือไปจากพระเจ้า  การทำเช่นนั้นเป็นการเดินเข้าทางซาตานและเป็นบาปใหญ่ในอิสลาม

ในสมัยนบีมุฮัมมัด  ชาวอาหรับที่เป็นสาวกของท่านถูกแมลงป่องกัดจนเกิดอาการปวดบวม  เขาจึงอ่านข้อความบทหนึ่งของคัมภีร์กุรอานและเป่าลงไปตรงบริเวณที่ปวด บางคนบอกว่าชาวอาหรับคนนั้นเอาน้ำเกลือทางลงไปด้วย สักพักอาการปวดก็หายไป

การรักษาโรคที่เกิดจากไสยศาสตร์ไม่อาจรักษาด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่ได้  แต่การรักษาด้วยการใช้ไสยศาสตร์มีความเสี่ยงต่อความศรัทธาในพระเจ้า  เพราะผู้ป่วยจากไสยศาสตร์ไม่รู้ว่าผู้ทำการรักษาอ่านเวทมนต์คาถาอะไรหรือวิงวอนขอการรักษาต่อเทพเจ้าองค์ใด  ด้วยเหตุนี้  นบีมุฮัมมัดจึงแนะนำว่า “จงนำเอาสองสิ่งนี้ไปใช้ในการเยียวยารักษา นั่นคือ น้ำผึ้งและคัมภีร์กุรอาน”  นอกจากนี้แล้ว พระเจ้ายังบอกด้วยว่าคัมภีร์กุรอานเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้เยียวยารักษาโรคได้เพราะคัมภีร์กุรอานได้ฉายาว่า “สิ่งเยียวยารักษา”


You must be logged in to post a comment Login