วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ศรัทธาหลั่งไหล

On June 6, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  6 มิ.ย. 66 )

3 ปีที่หดหายไปของศาสนิกชน เนื่องจากวันวิสาขบูชาอยู่ในวาระแห่งโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาตัดรอน บั่นทอนศรัทธาทำให้คนหวาดผวากลัวไม่ออกจากบ้านมาเวียนเทียนฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำบุญตักบาตรเลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องเรียกกันว่า ได้ฟื้นหวนกลับมาใหม่ที่วัดสวนแก้วที่ลานจอดรถแน่นไม่พอ แล้วช่วงนี้ใกล้ที่จะถึงวันทอดผ้าป่ากระบอกซื้อที่ดินทำทางเข้าวัด ญาติโยมขนกระบอกมาให้กันเป็นกองมหึมา เรียกว่า ตั้งแต่ตั้งวัดมาไม่เคยมีเหรียญใส่กระบอกเป็นหมื่นๆแสนๆ

ทำให้หลายอย่างที่เราคาดว่า จะไม่พอที่จะซื้อที่ดินใช้จ่ายงวดเขา แต่มาเจอสองสามวันนี้มหาชนชาวพุทธหลั่งไหลมาทำให้เชื่อมั่นว่า เงินที่จะหาให้จ่ายงวดซื้อที่ดินคงจะไม่ถึงทางตัน คงจะมีวันที่น่าจะผ่านได้สบายๆ คงไม่ถึงทางที่เรียกว่า ต้องถูกยึด ถูกเอาไปให้เริ่มต้น ซื้อใหม่ คงจะหมดได้ในลักษณะที่เรียกกันว่า ศรัทธาหลั่งไหลมาอย่างชนิดที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วย ไม่รู้ว่า ถ้าเทียบกันก่อนๆก็หาตัวเทียบไม่ได้ เพราะไม่เคยทำ ไม่เคยจัดทอดผ้าป่า ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรก และคิดว่า จะต้องทำเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะเรื่องการรบกวนชวนทำบุญอะไรต่างๆ มันเป็นเรื่องที่ฝืนอุปนิสัยเรา เพราะเราไม่อยากจะขอ ไม่อยากทำตัวเป็นคนขี้ขอ หาด้วยน้ำพัก น้ำแรง ลำแข้ง ด้วยสติปัญญา ได้ทุนรอนที่ได้มาจากการทำที่ดินเป็นสวน ทำไว้จนกลายเป็นได้พืชผล ทุกคนที่มาต่างได้รับความสุขจากการได้กิน ได้ทานผลไม้ในสวน ในไร่ที่ต่างสาขาส่งมา เรียกกันว่า ทานกันอย่างอิ่มอก อิ่มใจ อิ่มปาก อิ่มท้อง ซึ่งเชื่อว่า ยังไม่มีวัดไหนทำมาได้แบบก่อน ทำมาได้ก่อน

เลยทำให้เกิดบรรยากาศชื่นมื่น อิ่มหนำสำราญ ทำให้เกิดคำว่า ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ รู้เรื่องดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง แต่เราก็รู้วิธีการทำให้ทุกข์ เพราะความหิว พระพุทธเจ้าว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น เราทำอาหารให้หายหิว โลกก็ต้องการผลิตอาหาร ถึงกับอยากให้ประเทศไทยเป็นครัวอาหารของโลก ดังนั้น ตอนนี้พิสูจน์ได้ในวันวิสาขะที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ผลไม้ออกมาอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้วัดสวนแก้วมีเสน่ห์ มีนางกวักที่คนอยากจะมากิน มาทาน มาเห็นความร่มรื่นของวัดด้วย เพราะปลูกต้นไม้ไว้เริ่มให้เงา ให้ร่ม

คำว่า “รมณียสถาน” เป็นความสำคัญของวัดในปัจจุบัน ถ้าวัดปัจจุบันสร้างใหม่ ทำใหม่ ไปมัวสร้างโบสถ์ เจดีย์ วิหารอยู่แบบเก่า ก็จะไม่มีเสน่ห์ ไม่มีความร่มรื่น ไม่มีรมณียสถานที่จะจูงใจให้อยากดู อยากเห็น อยากมา นี่เป็นเรื่องที่สะท้อนวิสาขะปีก่อนๆ 3 ปีนั้น คนแทบไม่มีมาเลย เวียนเทียนไม่ถึงครึ่งรอบโบสถ์ แต่ครั้งนี้แถวยาวต่อเนื่อง และไม่ได้เวียนเวลาทุ่มสองทุ่ม เวียนตั้งแต่ 3 โมงเช้า 9 โมง ไล่มาถึง 3  ทุ่ม ก็คนเริ่มเบาบาง เพราะสมควรแก่เวลา

ต้องบอกกันว่า วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ที่จัดกันว่า เป็นวันสำคัญของโลกได้จริงๆ ด้วยององค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ทำให้รู้แจ้ง ตรัสรู้ เรียกกันว่า โพชฌงค์ 7 โดยเฉพาะข้อแรก สติสัมโพชฌงค์ นั้น ทำให้ชาวพุทธเราระลึกได้ว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญปีนี้มาฟังเทศน์ ฟังธรรม มาเวียนเทียนกัน ทำบุญกันอย่างหนาแน่น เชื่อว่า ศาสนาคงจะเป็นที่พึ่งได้ตลอดไปอีกยาวนาน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login