วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

อย่ามองเหรียญด้านเดียวกัน

On June 5, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  5 มิ.ย. 66 )

ปัจจุบันเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยกำลังได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน เรียกว่า ไม่มีพรมแดน คำว่า เสมอภาคหรือสมรส ซึ่งสมรส แปลว่า รสนิยมเสมอกัน ในพระพุทธศาสนามี 2 คำ คำหนึ่งก็คือคำว่า มีทฤษฎี มีความนิยม มีความต้องการ มีความเห็นไปคล้ายๆกัน ทำนองเดียวกัน คือ เป็นคนที่เรียกว่า มีทัศนนิยม รสนิยมเดียวกัน เสมอกัน ที่เขาเรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา แต่มันมีเดียวไม่ได้ ถ้าความเห็นที่จะอยู่ด้วยกันได้ แค่เห็นเหมือนกัน รสนิยมเดียวกัน

แต่ถ้าเกิดมีตัวสุดท้ายไม่ได้ และมีไม่พอเสร็จเลย นั่นก็คือ สีลสามัญญตา คือ มีศีลเสมอกันด้วย คุณแต่งงานในเพศเดียวกันแล้ว แต่ถ้าทิฎฐิเสมอกันข้างเดียว แต่ศีลไม่เสมอกัน ผู้ชายฝ่ายหนึ่งกินเหล้า แต่อีกฝ่ายไม่กินเหล้า เดี๋ยวก็จะทะเลาะกัน และคนที่เป็นคิดเรื่องนี้ เป็นตัวตั้ง ตัวตีเรื่องนี้ก็เมาเหล้าขับรถแล้วก็ต้องขอลาออกจากตำแหน่งส.ส.ไปแล้ว ของพรรคนี้ที่เป็นต้นคิดเรื่องพรรณ์นี้ เหล่านี้ที่จะออกกฎหมาย ออกอะไรมา

เอาล่ะ เขาอาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องเสียภาษี เรื่องการทำธุรกิจ เรื่องจะรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะกลัวว่า มันจะไม่ได้ จะเสียหาย ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในขณะที่เราไม่รู้ว่า มันจะเกิดได้อย่างไร ถ้าคิดว่า เอาแค่ศีลเสมอกัน แล้วอย่างอื่นไม่เสมอเนี่ย มันจะไปด้วยกันได้อย่างไรถ้าศีลธรรมไม่กลับมาให้เสมอกัน เอาแต่แค่ความคิดเห็นไปด้วยกัน รสนิยมเดียวกัน แต่ว่าศีลธรรมตกต่ำเสียหายอาจจะทำให้ไม่มีโอกาสสืบทอดครองรัก ครองเรือนไปตลอดได้

เพราะฉะนั้น ก็ต้องขอบอกว่า ถ้าจะให้เสมอภาคต้องเสมอทั้งทิฎฐิ รสนิยมเดียวกันแล้ว ต้องมีศีลเสมอกันด้วย แต่ถ้าศีลธรรมตกต่ำ อีกคนขาด อีกคนหนึ่งมี และถ้าไม่มีด้วยกันทั้งคู่ก็เสร็จเลย ไม่มีทางที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่ง เดี๋ยวเตียงหัก และอย่าร้างอะไรก็จะตามมาอีกอย่างมากมาย ดังนั้น ขอให้อย่ามองเหรียญด้านเดียว เอาแต่ด้านรสนิยมเดียวกัน เสมอกัน แต่ศีลธรรมไม่เสมอกันจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตอย่างร้ายกาจเลยก็ได้

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login