วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

On June 2, 2023

ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง  : growth mindset  ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ – ความสุขในการทำงาน รวมทั้งทำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร โดยมี นายแพทย์ อดิศร วิตตางกูร  ให้การต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมร่วมพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th


You must be logged in to post a comment Login