วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ชีวิตเร้นลับในโลกมนุษย์(3)

On June 2, 2023

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่   2 มิ.ย.  66 )

เผ่าพันธุ์ญิน

ผีหลอกไม่ร้ายเท่าคนหลอก  แต่ทำไมบางคนจึงกลัวผีทั้งๆที่ไม่เคยเห็น  และเพราะความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนี้เองที่ทำให้มนุษย์เกิดอวิชชา

อวิชชาคือการไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น  คนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้หมายถึงเป็นคนอวิชชา  แต่ถ้าเรียนสูงและยังเชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์ เชื่อว่าตะกรุดเครื่องรางของขลังจะให้คุณให้โทษแก่ตนได้ ความเชื่อเช่นนั้นแหละคืออวิชชา

อวิชชาอย่างหนึ่งคือความเชื่อและความเข้าใจผิดๆในเรื่องสิ่งเร้นลับที่เรียกกันว่า “ผี” คนไทยเรียกวิญญาณที่เร่ร่อนหาที่เกิดใหม่ไม่ได้ว่าสัมภเวสี  และผีมักจะถูกมองว่ามีอำนาจทำร้ายคนด้วยการเข้าสิงซึ่งเป็นเรื่องจริง แม้ในคัมภีร์ไบเบิลเองยังกล่าวว่าพระเยซูเคยขับผี

หลังสมัยพระเยซูหกร้อยปี  นบีมุฮัมมัดได้มาสร้างความเข้าใจในหมู่ชาวอาหรับว่าผีไม่ใช่วิญญาณมนุษย์  แต่เป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับที่เรียกว่า “ญิน”  ส่วนวิญญาณมนุษย์เมื่อออกจากร่างมนุษย์ไปแล้วจะไม่กลับมายังโลกนี้อีก  แต่จะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่า “บัรฺซัค” (โลกที่กั้นกลางระหว่างโลกนี้กับโลกหน้า)

หลังจากนั้น  พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งได้ให้ข้อมูลไว้ในคัมภีร์กุรอานว่า ญินเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาจากไฟ  มนุษย์จึงมองไม่เห็นมัน  แต่มันมองเห็นมนุษย์  หลักศรัทธาในสิ่งเร้นลับของอิสลามกำหนดให้มุสลิมต้องเชื่อในการมีอยู่ของญิน  การไม่เชื่อย่อมหมายถึงการปฏิเสธวจนะของพระเจ้า  แต่เมื่อต้องเชื่อในสิ่งเร้นลับ  พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ผู้ศรัทธาในพระองค์เกิดอวิชชาในเรื่องนี้

ในคัมภีร์กุรอานมีข้อความกล่าวไว้ชัดเจนว่า “ฉัน(พระเจ้า)มิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกไปจากเพื่อเคารพภักดีต่อฉัน” (กุรอาน 51:56)

นั่นแสดงว่าเผ่าพันธุ์ญินมีอยู่ก่อนที่อาดัมมนุษย์คนแรกจะถูกสร้างมา เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมและสอนความรู้ให้แก่เขาแล้ว  พระองค์ได้บัญชาให้ทุกสรรพสิ่งก้มกราบต่ออาดัม  ทุกสรรพสิ่งทำตามคำบัญชาของพระเจ้า  แต่อิบลีสซึ่งเป็นญินตนหนึ่งไม่ยอมทำตาม  มันอ้างว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าอาดัมเพราะมันถูกสร้างมาจากไฟ  แต่อาดัมถูกสร้างมาจากดิน

เมื่อปฏิเสธคำบัญชาของพระเจ้า  มันจึงต้องถูกลงโทษ  แต่ก่อนจะถูกลงโทษ  ด้วยความแค้นที่มีต่ออาดัม  มันได้ขอต่อพระเจ้าให้ประวิงเวลาการลงโทษมันออกไปจนถึงวันสิ้นโลกและมันจะหลอกลวงอาดัมและลูกหลานของเขาเพื่อให้พระองค์ได้เห็นว่าลูกหลานอาดัมน้อยคนนักที่จะขอบคุณพระองค์ พระเจ้าตอบรับคำขอของมันและยืนยันกับมันว่ามันไม่สามารถหลอกลวงบ่าวผู้ศรัทธาในพระเจ้าได้

เหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอาดัม  มันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องการสอนอาดัมให้รู้ถึงผลของการฝ่าฝืนพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร

อิบลีสเจ็บแค้นอาดัมตั้งแต่นั้นและมันหาทางที่จะทำให้อาดัมและฮาวาถูกลงโทษเหมือนมัน ในที่สุด มันก็สบโอกาสกระซิบล่อลวงคนทั้งสองให้เข้าไปกินผลไม้จากต้นไม้ที่พระเจ้าได้ห้ามไว้

เมื่ออาดัมหลงเชื่อคำลวงของอิบลีสจนไม่เชื่อฟังพระองค์  ดังนั้น  อาดัมและฮาวาพร้อมกับอิบลีสจึงถูกส่งมายังโลกนี้และพระเจ้าได้กำชับอาดัมและภรรยาของเขาว่าอิบลีสจะเป็นศัตรูกับเขาและลูกหลานของเขาตลอดไปจนถึงวันสิ้นโลก  หากเขาจะกลับมายังสวรรค์บ้านเดิมที่มีความสุขก็จะต้องมาตามทางนำที่พระองค์จะประทานให้เมื่อเขามายังโลกนี้

อิบลีสเป็นญินชั่วในเผ่าพันธุ์ญินเหมือนกับมนุษย์ที่มีทั้งคนดีและคนชั่ว  อิบลีสแพร่ลูกออกหลานเป็นซาตานที่พยายามหลอกลวงหรือชักจูงมนุษย์มิให้เคารพสักการะและเชื่อฟังพระเจ้า    มันรู้ดีว่าบาปใหญ่ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ขุมนรกคือการกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกไปจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์มา  มันจึงแสดงฤทธิ์เดชเพื่อให้มนุษย์เกรงกลัวมันโดยอาศัยมนุษย์ด้วยกันหรือวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบไหว้บูชา

การได้รับความรู้ในเรื่องญินจากคัมภีร์กุรอานและนบีมุฮัมมัดทำให้มุสลิมพ้นจากอวิชชาและไม่กราบไหว้รูปเคารพใดๆ


You must be logged in to post a comment Login