วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดีพร้อม เปิดพื้นที่ดัน ผปก. เสิร์ฟตลาด B2C คาดเงินสะพัดกว่า 15 ลบ.

On May 29, 2023

กรุงเทพฯ 29 พฤษภาคม 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดพื้นที่อย่างต่อเนื่องดันผู้ประกอบการเสิร์ฟตลาด B2C หวังทดสอบตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการจัดงานแสดงและ จำหน่ายสินค้าในงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ : โลจิสติกส์โตไว สินค้าราคาโดนใจ ใส่ใจชุมชน” 29 – 31พฤษภาคมนี้ คาดว่าตลอด 3 วัน เงินสะพัดหมุนเวียนภายในงานกว่า 15 ล้านบาท พร้อมเร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะ การบริหารคลังสินค้าครบวงจร มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การส่งเสริมขีดความสามารถ ในการแข่งขันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและดำเนินกิจการได้เต็มศักยภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ ดังนั้น ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น รวมถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ ๆ ในปัจจุบัน ผ่านนโยบาย “ดีพร้อมโต” โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “โตไว” ด้วยการยกระดับทักษะสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนมากยิ่งขึ้น โดยดีพร้อมได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม หรือกูรูดีพร้อม ติวเข้มทักษะที่จำเป็นทั้งการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารคลังสินค้าอย่างครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งหวังให้เกิดการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทดสอบตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้เปิดพื้นที่เพื่อทดสอบตลาดและให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมเพิ่มโอกาสในการให้บริการสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานแฟร์ต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า ดีพร้อม เร่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการช่วยผู้ประกอบการทดสอบตลาด รูปแบบออฟไลน์ในงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ : โลจิสติกส์โตไว สินค้าราคาโดนใจ ใส่ใจชุมชน” ระหว่างวันที่ 29 – 31พฤษภาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการและบริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM Headquarter) ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานเป็นการนำสินค้าของผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของดีพร้อม มาทดสอบตลาดและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความสำเร็จการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการของดีพร้อม อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 1. การสัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายสู่ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ 2. การจำหน่ายสินค้า ส่งตรงจากโรงงานกว่า 50 ร้านค้า ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพความงามเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัล การสะสมคูปองจากการซื้อสินค้าเพื่อชิงรางวัลใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ตลอดทั้ง 3 วัน ของการจัดงานดังกล่าว คาดว่าจะเกิดเงินสะพัดหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้ายผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6875 – 76 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.diprom.go.th และ www.facebook.com/dipromindustry


You must be logged in to post a comment Login