วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

DITP ผนึกพันธมิตรเปิดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 เสริมปีก SMEs โกอินเตอร์ ผ่านโครงการ SMEs Pro-active

On May 29, 2023

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 งานอาหารที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชียและในระดับโลก ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี โดย รมว.พาณิชย์ พร้อมนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าชมบูธ DITP Service Center ซึ่งรวมบริการทั้งหมดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาไว้ ณ จุดเดียว ครอบคลุมการส่งเสริมการทำธุรกิจส่งออกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงบูธของโครงการ SMEs Pro-active

สำหรับโครงการ SMEs Pro-active เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งสนับสนุน SMEs ไทยให้สามารถขยายตลาดในต่างประเทศด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องประเภทสินค้า/บริการ หรือตลาดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าและบริการ สามารถยื่นสมัครขอรับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง

นายภูสิต กล่าวว่า SMEs เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ในทุกๆ ทางตลอดมา หนึ่งในโครงการที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ โครงการ SMEs Pro-active ซึ่งเป็นความตั้งใจของกรมฯ ที่ต้องการเข้ามาช่วยเสริมปีกให้กับ SMEs ไทยที่มีความพร้อม ได้ก้าวออกไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศที่ตรงตามความสนใจและเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมั่นคง

ปัจจุบัน โครงการ SMEs Pro-active ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 4 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 2. กิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ 3. งานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และ 4. การเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B (Alibaba.com, KlangOne และ HKTDC.com)

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2507 7783 หรือ 0 2507 7786


You must be logged in to post a comment Login