วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

71 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกริก

On May 28, 2023

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 71 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกริก ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” โดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ดร.เกริก มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

จากจุดเริ่มต้น “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” มาเป็น “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย” และพัฒนาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)” และ “มหาวิทยาลัยเกริก” จวบจนปัจจุบันครบรอบ 71 ปี ที่มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันสมัย และมีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยมี ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นอธิการบดี ซึ่งมีแนวคิดในการบริหารให้มหาวิทยาลัยเกริก มีการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าและทันสมัย และยกระดับมหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

จากโรงเรียนที่เปิดสอนทางด้านภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริก ได้พัฒนาการศึกษาให้เป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษากับคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นอาจารย์เจ้าของภาษา กับการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากล และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีทั้งการเรียนแบบ On Site และ Online

มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2566 ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 150 อันดับแรกของเอเชียจากการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียกว่า 985 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ 33 แห่งจาก 39 แห่งของจีนด้วย มหาวิทยาลัยเกริก ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 5 ในประเทศไทย และได้รับรางวัล QS 5-star University Excellence และรางวัล Times Higher Education Asia Award สองปีซ้อนในปี 2564 และ 2565

ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเกริก ติดอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 7 ของเอเชีย และอันดับที่ 35 ของโลก ในสาขาวิชา “ศิลปะและการออกแบบ” จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2023 ความสำเร็จที่ได้มาในครั้งนี้ เกิดจากความพยายามอย่างไม่ลดละของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกในการทุ่มเทเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเกริกก้าวไปอยู่ในอันดับโลกได้สำเร็จ

ตลอด 71 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกริก ยังคงยึดมั่นและสืบสานเจตนารมณ์ของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ทำให้องอาจ” และมหาวิทยาลัยพร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันสมัย ยกระดับมหาวิทยาลัยเกริกให้อยู่ในระดับสากลต่อไป


You must be logged in to post a comment Login