วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

ใช้แล้วดี ใช้แล้วปัง! ปกครองลงพื้นที่แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaID ทั่วประเทศ

On May 26, 2023

ภาพบรรยากาศฝ่ายปกครองทั่วประเทศลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเข้าถึง และการใช้แอปพลิเคชัน “ThaID” ทั้งการใช้แสดงยืนยันตัวตนแทนบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง การย้ายที่อยู่ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักทะเบียน การคัดรับรองเอกสารทางทะเบียนบางประเภท รวมถึงงานบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

โดยกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงแอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ หรือทำธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ และพยายามผลักดันให้ประชาชนไทยเข้าสู่ระบบดิจิทัล เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีแผนจะพัฒนาระบบ กระเป๋าดิจิทัล (Digital Wallet) ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารราชการส่วนบุคคล สามารถให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมทุกมิติ

ปัจจุบัน มีจำนวนยอดผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานทั้งสิ้น จำนวน 1,197,211 คน  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) ได้ทั้ง IOS Android และ Huawei หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่  ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ  เพื่อให้ทุกท่านเกิดความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะ

#สะดวก_รวดเร็ว_ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

#ThaID #ไทยดี

#ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวทางดิจิทัล

#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย


You must be logged in to post a comment Login