วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ผถห. SISB อนุมัติจ่ายปันผลปี 65 อัตรา 0.16 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 24 เม.ย.นี้

On April 19, 2023

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ และคุณยิว ฮอค โคว  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท กำหนดจ่าย 24 เมษายน 2566 รวมทั้งบริษัทฯ ประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้มีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง หลังกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เตรียมเปิดโรงเรียนสาขาใหม่ 2  แห่ง ทั้งสาขานนทบุรี และระยอง ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login