วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เมืองไทยสายมู

On April 4, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  4 เม.ย. 66 )

เมื่อสายมูจะอยู่กับนักการเมืองเป็นหลัก ที่เรียกว่า ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นพลังใจที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่า ถึงต้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาพุทธที่จริงไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอน ต้องเป็นความเชื่อมั่นในตัวเอง ในความดี ในบารมีที่สั่งสมมา นี่ทุกพรรคเลย ต้องไปอ้อนวอนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว จะเป็นวัดนั้น วันนี้ และแต่ละถิ่นมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปอ้อนวอนกราบไหว้ ขอพรอะไรก็แล้วแต่

นี่ทางความเชื่อของนักการเมืองก็ยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ไม่มีพรรคไหนที่จะบอกว่า น่าจะเป็นพรรคที่เป็นอิสลามมั้ง ซึ่งอิสลามจะไม่ฝักใฝ่หลายอย่าง เชื่อมั่นในองค์อัลลอฮ์เท่านั้น แต่นักการเมืองชาวพุทธนี่ยังหลายใจ ยังโลเล ยังเชื่อโน้น เชื่อนี่ เชื่อนั้น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10 อย่างก็ไปหมดทั้ง 10 อย่าง ชาวโคราชก็แน่ก็ไปที่ย่าโม จังหวัดไหนมีอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักการเมืองก็จะไปที่นั่นไม่มีพรรคไหนที่จะอยู่กับความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย

แสดงว่า จิตใจยังไม่มั่นคง ยังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ได้อารมณ์กล้า อารมณ์มั่นใจจะได้เกิดขึ้น ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอน ไม่ต้องไปอ้อนวอนสิ่งนั้น สิ่งนี้ ถ้าจะทำบ้างก็ต้องขอให้อย่าปักใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เราจะต้องได้สิ่งเหล่านี้สร้างความสำเร็จในทางการเมือง ต้องชนะได้เพราะไปไหว้เสาหลักเมือง ไหว้วัดพระแก้ว ต้องขอบอกกันว่า นี่เมืองไทยเราสายมูชัดๆ ถ้าเป็นสายธรรม สายที่แน่วแน่ มั่นคง เชื่อมั่นในความดี เชื่อมั่นในความเพียรพยายาม

ถ้าชาวพุทธเรามี 2 เชื่อ คือ เชื่อกรรมกับเชื่อความเพียร กรรมวาทีกับวิริยะวาที ถ้ามีเชื่อมั่น 2 หลักนี้ ว่า การกระทำเราดี เรามีความพยายามเต็มที่ รับรองได้เลย ไม่ต้องไปเที่ยวอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท้าวมหาพรหม พิฆเนศ หรือท้าวอะไรก็จะช่วยนักการเมืองที่ไม่เชื่อการกระทำ ไม่เชื่อความเพียร คงจะไม่สำเร็จประโยชน์ ไม่ชนะ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเกิดชนะ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะศาลหลักเมือง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ทั้งหลาย เมืองไทยก็น่าจะได้นักการเมืองที่ยังมีความมั่นคงทางจิตใจน้อย ยังต้องไปเติมพลังแห่งความเชื่อ ความอ้อนวอน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login