วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อย่าปล่อยคนไม่ดีลอยนวล

On March 29, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  28 มี.ค. 66 )

ช่วงนี้มีข่าวกระทบกระเทือนจิตใจชาวพุทธให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆนี้ มีข่าวชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่พระภิกษุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะ ไม่ควร ออกจากวัดแห่งหนึ่งที่จ.ขอนแก่น โดยพระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่ออกบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์ แถมกินอาหารเย็น และชอบออกจากวัดเวลาค่ำคืน จนทำให้ชาวบ้านเอือมระอาจึงต้องรวมตัวกันออกมาขับไล่ให้พ้นวัด เรียกว่า พระนอกรีตนี้ควรจะถูกกำจัดออกจากพระพุทธศาสนา

เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า เรียกว่า ธรรมวินัยอันกว้างใหญ่ลึกซึ้งของพระองค์นั้นประดุจอย่างทะเลใหญ่ เมื่อมีขยะลงไปในทะเล คลื่นจะทำหน้าที่ซัดคลื่นฝั่งจนในที่สุดขยะในทะเลก็หมดไป ฉันใดก็ฉันนั้น ชาวบ้านเป็นเหมือนคลื่นซัดใส่พระที่มีพฤติกรรมไม่ดี ที่จริงพระไม่เลว คนเลวที่มาอาศัยผ้าเหลืองห่มพวกนี้จะต้องถูกคลื่นขาวบ้านซัดขึ้นฝั่ง ขึ้นตลิ่ง ไม่สามารถจะอยู่ในพระธรรมวินัยได้อย่างราบรื่น มีแต่จะต้องขมขื่น เจ็บปวดออกจากวัดไป

เรียกว่า พระที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เอาไว้ไม่ได้ ต้องซัดคลื่นให้กระเด็นขึ้นฝั่ง ยังไม่รวมพระที่มีพฤติกรรมไม่ดี มีความประพฤติเป็นภิกษุลามก ต่ำทรามในพระธรรมวินัย ก็ต้องกระเด็นออกไป การที่ชาวบ้านช่วยกันเป็นหู เป็นตา ถือเป็นเรื่องที่ดี ไม่ต้องรอเวลาคณะสงฆ์ ถ้าเห็นไม่ดีตำหู ตำตาก็ต้องจัดการให้พ้นผ้าเหลืองไป ให้พ้นวัด เพื่อให้ในหมู่บ้านของเราจะมีแต่พระที่อยู่ในธรรมวินัย ซึ่งหมู่บ้านนี้ถ้าทำแบบนี้ก็จะมีโอกาสดี ช่วยให้หมดมลทินในศาสนา

ที่สำคัญ ต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระศาสนา มิฉะนั้น เราจะต้องเห็นศาสนาเสื่อมในระยะไม่ต่างจากนี้เท่าไร ต้องเอาไว้ให้อยู่ เอาไว้ให้ได้ ก่อนที่จะหมดสิ้นแผ่นดินของศาสนาที่ดีงาม และเรื่องนี้เชื่อว่า คงจะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ บ่อยๆ ยิ่งเทคโนโลยีเจริญ และถ้ามีพระคุยโทรศัพท์กับสีกา หญิงประเภทสองอะไรทำนองนี้ก็มีมาเรื่อยๆ แต่แล้วก็โดนซัดขึ้นฝั่งเรื่อยๆเช่นกัน ไม่มีใครที่จะหลงเหลือเป็นพระเลว เป็นคนเลว อยู่ในทะเลแห่งพระธรรมวินัยไม่ได้ ต้องซัดขึ้นฝั่งไปแน่นอน

ไม่ต้องมาคิดอะไรมากมายชาวพุทธเรา ขอให้รวมตัว ร่วมแรง ร่วมใจ ขับไล่ไปไม่กี่ครั้ง กี่หน เดี๋ยวก็กระเทือนความรู้สึกพวกทุมมังกุ เก้อยาก พวกหน้าด้าน ไร้ยางอาย ต้องทยอยกันขึ้นไปยังฝั่งแห่งความทุกข์ยาก ลำบากของเขา ตามกรรมของเขา จึงต้องอาศัยชาวบ้านเป็นหู เป็นตา ช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระศาสนาก็จะทำให้ศาสนาดีขึ้น มั่นคงขึ้น ขอให้ชาวบ้านรวมตัวกันเหมือนกับชาวบ้านที่จ.ขอนแก่นไว้เรื่อยๆ

อย่าไปถือคติ “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” ไม่ได้ ประเดี๋ยวก็ต้องเกิดเหตุเสื่อมเสียไปเรื่อยๆ ก็หวังว่า คงมีโอกาสที่จะทำให้ดี ทำให้ถูกมากขึ้นๆ สิ่งไม่ดีก็จะค่อยๆหมดไป ขอให้ชาวพุทธเป็นอย่างพี่น้องชาวขอนแก่นที่จัดการได้ หวังว่า เราจะเห็นชาวพุทธที่เข้มแข็งไม่ปล่อยให้ภิกษุทุศีลลอยนวลอยู่ในธรรมวินัย ก็ต้องบอกว่า ทำเลย อย่าไปกลัวบาป กลัวกรรม ขอให้ทำด้วยเจตนาหวังดี ไม่อยากเห็นพระศาสนามัวหมอง ต้องทำ ต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นใครจะมาปกป้องพระศาสนาของเรา

พวกเราเองต้องช่วยกันจนกระทั่งเสี้ยนหนามพระศาสนาขยาดทั้งหลาย ทั้งปวงได้หมดไป สิ้นไปจากแผ่นดินพระศาสนาในเมืองไทย ยิ่งช่วงนี้การเมืองเขาก็แข่งขันกัน จะเอาชัยชนะ จะมาปกป้องพุทธศาสนาเหมือนชาวบ้านที่ขอนแก่นก็ยาก เพราะเขาตั้งหน้า ตั้งตา ที่จะหาคะแนน เขากลัวเสียคะแนนด้วยซ้ำไป ถ้าจัดการกับพระไม่ดี เขาเลยปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ดูดาย

เรียกว่า นโยบายก็ไม่มีคำว่า ละชั่ว ละเลว ละบาป มีแต่จะทำให้คนรวยๆๆขึ้น จนประเทศไม่มีคนจน ไม่มีขอทาน ซึ่งประเทศไม่มีคนจน คนขอทาน แต่มีแต่คนบาป คนเลว คนชั่ว มันก็ไม่เป็นประเทศที่มีความผาสุก เพราะคนรวยแล้ว ถ้าจิตใจไม่มีศีล มีธรรม ก็ไปก่อกรรม ทำบาป ทำเวร ทำเลวได้อีกมากมาย ดังนั้น มาช่วยกัน อย่าปล่อยคนไม่ดีลอยนวล และทั้งการเมืองก็ขอให้อย่าไปเลือกคนไม่ดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง ช่วยกันทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เราก็จะอยู่แบบชนิดที่ไม่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ดูดาย ให้ศาสนาหมดไปอย่างน่าเสียดาย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login