วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เปิดงาน “OTOP ของดี ๔ ภาค ครั้งที่ ๑”

On March 28, 2023

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ของดี ๔ ภาค ครั้งที่ ๑” มหัศจรรย์สุดยอดของดี 4 ภาค และของฝากขึ้นชื่อที่บริเวณด้านหน้าอุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ – วันพุธที่ ๒๙ มีนาคมนี้ ภายในพิธีเปิดงานมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมงาน


You must be logged in to post a comment Login