วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เปิด 4 สถานีสุขภาพชวนคนเมืองขยับกาย-ใจ ลดเครียด ออฟฟิศซินโดรม

On March 17, 2023

สสส.ไอเดียเริ่ดจับมือ MRT – BMN เปิดตัว 4 สถานี Healthy Station ชวนคนกรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกาย-ใจ คาดผู้ใช้บริการเฉลี่ย วันละ 800,000 คน จะมีสุขภาพดีขึ้น ลดความเครียดจากการใช้ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ เครียด

ในวันนี้(17 มี.ค.) ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) แถลงข่าวโครงการ “MRT HEALTHY STATION ” เปิดตัวสถานีรถไฟฟ้า MRT 4 จุด หวังกระตุ้นให้คนเมืองเห็นความสำคัญของการของการออกกำลังกายแบบง่ายๆเพื่อการมีสุขภาวะกาย-ใจที่ดี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่มาของโครงการ “MRT Healthy Station” คือ การเปิดพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่ทางกายภาพที่จะกระตุ้นให้คนมีสุขภาพดี ซึ่งการสร้างสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคน ทั้งนี้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมลดมลภาวะเป็นพิษ ประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมของอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา และกิจกรรมต่างๆ มีผู้คนใช้ชีวิตอยู่จำนวนมาก หลายคนประสบภาวะเครียดจากการใช้ชีวิตทั้งการทำงาน การเรียน สภาพการจราจรที่แออัด ฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาพ รวมถึงความเร่งรีบที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้ขาดการดูแลตัวเอง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคทางจิตเวช ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้ 75% คิดเป็น 320,000 คน/ปี ด้วยความบีบรัดของการใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การทำให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ทุกคนดูแลตนเอง

ปัจจุบัน  MRT ได้ก้าวมาร่วมมมือกับ สสส. ในการทำให้ให้ตัวสถานี ขบวนรถไปมาชาวยสร้างเสริมสุขภาพ โดยเริ่มกันที่ 4 สถานี กระตุ้นในเรื่องต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการออกกำลังกาย ลดอาการออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆบนขบวนรถ หรือว่าเป็นสถานีสุขภาพ เช่นกระตุ้นเตือนเรื่องการสวมหมวกกันน๊อค ซึ่งยังเป็นปัญหาที่มากอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน หรือเรื่องของการผ่อนคลายในมิติสุขภาพจิต ให้คิดยิ้ม หัวเราะผ่านตัวการ์ตูนขายหัวเราะ หรือแม่แต่การที่เราอยู่ในกล่องใส OUT OF THE BOX ที่เด็กๆกับจอใส  พยายามดึงเขาออกจากจากที่ตรงนั้น ให้ขยับตัวมีชีวิตอยู่กับคนรอบข้าง เป็นต้น

“สารกระตุ้นเตือนเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ถ้ามันแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันและอยู่ในการเดินทางประจำวันก็มีคุณค่ามหาศาลสำหรับคน 800,000 คนที่มาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นและเราหวังว่ามันจะขยายต่อไป” ดร.สุปรีดา กล่าว

สำหรับ 4 สถานี MRT HEALTHY STATION ได้แก่

1.MRT “ลุมพินีคาเฟ่” ชวนคนไทยคลายเครียด ชวนคนเมืองหัวเราะวันละ 12-15 ครั้ง/วัน

2.MRT ศูนย์สิริกิติ์ “ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่รอด” ชวนให้สวมหมวกกันน็อก ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยยนต์ 80% เสียชีวิตโดยไม่สวมหมวกกันน๊อค

3. MRT สีลม “Unlock Your Box” ชวนทุกคนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ผู้ใหญ่ 150 นาที/สัปดาห์ เด็ก 60 นาที/วัน

4.ขบวนรถไฟฟ้า “ขยับซักกะนิด พิชิตออฟฟิศซินโดรม” นำวิธีคลายกล้ามเนื้อจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายคนไทยไร้พุง มาให้คนเมืองที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง หรือโรค Office Syndrome  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. หวังว่าสื่อชุด Healthy Station จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างพื้นที่สาธารณะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทุกคนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สร้างสังคมแห่งความสุข รอยยิ้ม ขอขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ให้มีระบบที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ โดยติดตามข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Social Marketing Thaihealth by สสส. หรือเว็บไซต์ https://www.thaihealth.or.th/

ด้าน นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า การเลือกแคมเปญในมิติของสุขภาพนั้น ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวเราเพิ่มช่องทางของเรื่องทางใจเข้ามาให้กับสังคมซึ่งโครงการนี้สามารถเริ่มต้นได้ทันที โดยสถานีที่เลือกเป็นสถานีที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้รับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความเขมแข็งทั้งทางกายและใจ สอกคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า การคนที่เห็นสารที่ต่อารสื่อสารบ่อยๆและมีความถี่มากขึ้นจะทำให้เกิดการทำตามได้

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง สสส. BMN และ BEM ในโครงการ Healthy Station นี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของ BEM ที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างนิสัย ดูแลสุขอนามัยที่ดี เป็นการกระตุ้นให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการหันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

นายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN  กล่าวว่า ปัจจุบันพบจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอยู่ที่เฉลี่ยวันละ 800,000 คน ซึ่งสื่อโฆษณาของ BMN ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแหล่งรวมของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ และเป็นตำแหน่งที่มีผู้คนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก  การณรงค์ของ สสส. ที่ผ่านมา ทาง BMN เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดความห่วงใยไปสู่คนไทย ซึ่งโครงการ MRT HEALTHY STATION THAIHEALTH x BEM เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความตั้งใจร่วมมือกับ สสส. ออกแบบสื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมและทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี เชื่อว่าในอนาคตโครงการลักษณะนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง


You must be logged in to post a comment Login