วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ละบาปเพื่อชาติ

On March 6, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  6 มี.ค. 66 )

วันมาฆบูชาถือเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง วันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้พระสงฆ์นำไปเผยแพร่ รวมแล้วโดยย่อเหลือ 3 ข้อ บางทีก็ 7 ข้อบ้าง ซึ่ง 3 ข้อก็คือ ปัดบาปออกจากตัว ปัดชั่วออกจากใจ แล้วก็เติมบุญ เติมกุศลให้ถึงพร้อม สุดท้ายก็คือ ทำจิตให้บริสุทธิ์ ให้จิตใสสะอาด ปราศจากสิ่งที่เป็นมณทิน ถ้าใครทำ 3 ข้อนี้ได้ ไม่ต้องมาก เวลานี้ขอให้ประเทศไทยทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซักข้อหนึ่ง

ข้อแรก คือ ปัดบาปออกจากตัว ปัดชั่วออกจากใจ โดยพยายามรัก พยายามผลักออก อย่าดึงเข้ามา เรียกว่า อย่าดึงบาปเข้ามา อย่าตักตวงบาปเอาไว้ มันเป็นของที่แสลงกับชีวิต ยิ่งกว่ากินของแสลง เพราะฉะนั้น ถ้าใครได้ทำให้ตัวเองได้ข้อที่ 1 ซึ่งข้อเดียวไปได้หลายทาง ที่ไปได้ชัดๆเลย คือ ไม่ต้องเสียเงิน เสียทองสู้คดี ถ้ามีการตั้งใจเอาข้อ 1 เมื่อไม่มีบาปเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ไม่ให้ชั่ว ให้บาปมาใกล้ชิดชีวิตเราหรือเราอยู่ประคองมันไว้ทำต่อเนื่อง ก่อคดีต่อเนื่อง

อย่างนี้เขาเรียกว่า หมดโอกาสได้คำสอนข้อที่ 1 ประเทศไทยเราก็สับสนกันอยู่ว่า มักจะทำแต่บุญของที่ 2 กระโดดข้ามขั้น เหมือนกับเปรียบเทียบว่า เราอาบน้ำกับแต่งตัว ทำบาปไม่หยุดนี่ เหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำ ส่วนคนทำบุญแล้วไม่ละบาปเหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำเนี่ย แต่ถ้าละบาปแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญ เรียกว่า อาบน้ำไม่แต่งตัว คนเราเนี่ยมันควรจะแต่งตัวก่อนหรืออาบน้ำก่อน

แต่ทั่วไปแล้วก็จะเอาแต่แต่งตัว เติมบุญ ต่อบุญ กฐินผ้าป่า ทำบุญตักบาตรไทย เรียกว่า ไม่น้อยหน้าชาติใด อาจจะแพ้กับพม่า แต่ว่าถ้าเรื่องละบาปแล้วเนี่ย เรารู้สึกจะไม่ค่อยจะเรียกว่า เอาจริง เอาจัง เอาอย่างชนิดตั้งอก ตั้งใจที่จะละให้เต็มที่ ถ้าละบาปกันเต็มที่ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ก็ไม่ใช่เป็นเมืองคนบาป คดีไม่มีคุก ตะราง ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง ตอนนี้สร้างแล้วไม่พอใส่ พอขัง ล้น จนมีคำพูดบอกว่า วัดจะร้าง ตะรางกำลังเจริญ

ก็คือว่า คนไทยละบาปมันน้อยไป ถ้าละบาปเพิ่มเหมือนกับทำบุญน่าจะเรียกว่า เป็นประเทศที่น่าอยู่ เป็นประเทศที่สุขสบายปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง เพราะชีวิตทรัพย์สินนี่ คนชั่วนี่ คนไม่ละบาปมักจะทำลายชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น วันมาฆบูชาปีนี้ขอให้คนไทยทุกคนมาช่วยกันละบาปเพื่อสังคมและประเทศชาติจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขอย่างแท้จริง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login