วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รับรางวัล Top 10 บริษัทในฝันคนรุ่นใหม่ปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 2

On January 27, 2023

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี โดย คุณธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เป็นตัวแทนรับรางวัล “Top50 Companies in Thailand 2023” หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 ในปีนี้กลุ่มบริษัท BJC Big C ได้รับรางวัลต่อเนื่องปีที่ 2

ได้ลำดับ Top10 ประจำปี 2566 โดยในปี 2565 ได้ลำดับ Top 19  ถือเป็นการตอกย้ำขององค์กรในการตอบโจทย์พฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคใหม่ ตอบสนองการทำงานควบคู่กับการบาลานซ์ชีวิตพนักงานไปพร้อมกับความสุข ความสนุกในการทำงานในทุกวัน นอกจากนี้ด้วยการเป็นกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการหลากหลาย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงทำให้ BJC Big C เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายในแง่ของการดูแลและเปิดกว้างด้านพนักงาน ทั้งอาชีพ ตำแหน่งงาน ศาสนา อายุ เพศ ความคิด และผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นการดูแลและตอบโจทย์ต่อพนักงานทุกรุ่น โดยมี มร. เย็นส์ โพลด์ CEO WorkVenture เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงานได้มีการร่วมแชร์ Success Story จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์นายจ้างร่วมฉลองความสำเร็จ ณ ห้อง Fuji Grand Ballroom  โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ

สำหรับรางวัลดังกล่าว โดยทางทีม WorkVenture ได้สำรวจแบบออนไลน์กับคนอายุ 20-35 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวนกว่า 10,000 คน พบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกองค์กรยังคงมีอิทธิพลจากปัจจัยหลัก ผลตอบแทน/เงินเดือน สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรหรือไลฟ์สไตล์ในที่ทำงานตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเรื่อง “อิสระในการทำงาน” ทำให้บริษัทที่มีนโยบายการทำงานรูปแบบไฮบริดกลายเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร รวมไปถึงห้างค้าปลีกชั้นนำที่มีการดูแลพนักงานดีจนต้องบอกต่อ ก้าวขึ้นมาติดอยู่ในใจของพนักงานรุ่นใหม่อันดับที่ Top10 ได้ ที่นี่เน้น “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเหลือกันแบบครอบครัว” พร้อมรับฟังทุกปัญหาของพนักงาน ข้อดีที่เด่นชัดของที่นี่คือ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซีมีการทำแผนเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม โดยการทำงานที่นี่ให้พนักงานสามารถย้ายที่ทำงานไปต่างประเทศได้อีกด้วย โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มบีเจซี บิ๊กซีให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านการเช็กเวลาในแอปพลิเคชัน และยังมีมาตรการดูแลพนักงานที่จำเป็นต้องเข้างานตามปกติ รวมถึงมีส่วนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานอย่างเช่นการซื้อ สินค้าในราคาพิเศษได้อีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login