วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ขออย่าให้เกิดกับครูเลย

On January 16, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  16 ม.ค. 66 )

วันนี้ วันครู ตรงกับวันที่ 16 มกราคมองทุกปี ถือเป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครูที่เราเคารพนับถือกัน แต่ว่าช่วงนี้ครูบางคนรู้สึกจะสร้างเรื่อง สร้างปัญหาเป็นข่าวคราวเสียความน่าเคารพ น่าบูชา มีเรื่องล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์บ้าง เรื่องทำอะไรในทำนองไม่สอดคล้องครรลองคลองธรรม เลยกลายเป็นเรื่องอยากจะให้รับฟังกันหน่อยทั้งพระ ทั้งครู อยู่ให้เป็นปูชนียบุคคลให้มีจิตใจเป็นกุศลและเที่ยงธรรม

จะได้ทำให้ความเป็นครู เป็นศิษย์ แนบสนิทเคารพ นับถือกันอย่างสนิทใจ ไม่ต้องมาตะขิดตะขวง ระแวง แคลงใจ ในความประพฤติที่ไม่ดีงาม เช่น ข่าวมีให้เด็กอมนกเขาบ้าง หรือให้เด็กอมนกเขา ซึ่งข่าวพรรณ์นี้ไม่น่าจะเกิดกับคนเป็นครูเลย มีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นคนหิวความอารมณ์ใฝ่ต่ำแบบนี้มันไม่งาม ต้องบอกกันว่า ถ้ายังมีเรื่องพรรณ์นี้ ขออย่าได้ให้มีมาเกิดกับชีวิตการทำงานของครูเลย เพราะว่า จะต้องมีเด็กที่คอยเชื่อฟังเคารพนับถือ อย่าให้ทนไม่ได้

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login