วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

เด็ก5ดี

On January 13, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  13 ม.ค. 66 )

วันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่​ 14​ ม.ค.​ 2566​ เราจะทำอะไรให้งานวันเด็กมีบรรยากาศสร้างสรรค์คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ในตัวเด็กที่จะพึงมีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะทำยังให้เกิดเด็ก 5 ดี ซึ่งเด็ก 5 ดี มีอะไรบ้าง 1.เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ทำดีจนกระทั่งพ่อแม่ยกนิ้วชมว่า ลูกของแม่ดีที่ 1 เลย อย่างนี้เรียกว่า ได้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ แต่ถ้าลูกที่แย่ๆ พ่อแม่ก็ต้องบ่นว่า ลูกเรานี่ไม่รู้มันชิงอะไรมาเกิดๆมาไม่ประเสริฐ ไม่เป็นบุตรที่ประเสริฐเสียเลย

เลยต้องบอกกันว่า เราต้องพยายามปั้นลูกที่ดีอบรมบ่มเพาะนิสัยที่งดงาม ไม่เป็นเด็กเกเรา ไม่เป็นเด็กขี้เกียจ ขี้คร้าน ชอบช่วยงานพ่อแม่ ถ้าได้เด็กแบบนี้ก็จะทำให้ชีวิตของความเป็นเด็กมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ 2.เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ ไม่เกียจคร้าน ไม่เหลวไหล ไม่เล่นรังแกเพื่อน เป็นศิษย์ที่ดีจนครูบาอาจารย์ต้องยกนิ้วให้ว่า เธอดีที่ 1 ในห้องเลย ในโรงเรียนเลย ถ้าเด็กได้ดีที่ส 2 ครูบาอาจารย์ก็ปลอบใจ

ถ้าเด็กฉลาดชาติก็เจริญ ถ้าเด็กเอาใจใส่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จนเป็นเด็กฉลาด ซึ่งจะพาให้ชาติเจริญ ดีที่ 3 คือ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ไม่ทำร้ายเพื่อน ไม่รังแกเพื่อน ปีๆหนึ่งมีเด็กนักเรียนทำร้ายกันเอง เปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรู ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิด เอาดินสอแทงตาเพื่อนบ้าง ทุบของตบตีจนเพื่อน เรียกว่า เปลี่ยนเลย ไม่เอาเป็นเพื่อนเลย จัดให้เป็นศัตรูของชีวิตไปเลย คนที่เปลี่ยนมิตรเป็นศัตรู ต้องถือว่า เป็นคนไม่ฉลาด เพราะว่า เพื่อนนี่ ถ้าได้มีไว้ดีๆนี่

เขาบอกคนเราจะได้ดิบ ได้ดี จะเป็นใหญ่ เป็นโต จะได้นั่งเก้าอี้ ส.ส.หรือส.ว.อะไรก็ตาม ถ้าเพื่อนเขาช่วยหาเสียง หาคะแนนให้ มันก็ได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ถ้าเพื่อนเขาไม่เอาด้วย และมีการแฉประวัติว่า ไอ้นี่เป็นเพื่อนที่แย่มาตลอดก็จะเสียโอกาส อย่างที่เขาบอกว่า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้ ส่วนดีที่ 4 คือ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ไม่หลีกเลี่ยงภาษี เป็นพลเมืองที่เป็นพลังของแผ่นดิน ไม่เป็นภาระ ไม่ต้องไปจับกุมคุมขัง ต้องโทษลงอาญา เสียอิสรภาพกินอาหารในคุก

วันๆหนึ่งเขาบอกว่า ต้องเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายเป็นค่าอาหารวันละ 40 ล้านบาท ซึ่งพลเมืองที่เป็นขี้คุก ขี้ยา ขี้ลัก ขี้ขโมยนี่ เรียกว่า เป็นพลเมืองอุจจาระ พลเมืองที่ไม่สะอาดเลย ทำตัวเป็นขี้ลัก ขโมย ขี้เกียจ ขี้คร้าน ขี้เหล้า ขี้ยา ขี้คุก ขี้ตะราง เป็นพลเมืองที่เรียกว่า สร้างปัญหา ไม่ช่วยกันเกิดมาแก้ปัญหาให้บ้านเมือง สุดท้ายเป็นศาสนิกที่ดีของพระพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้เด็กบางคนประกาศว่า จะไม่มีศาสนา

เรียกว่า มาแรง มามาก มาหนัก ขนาดมีศาสนาอยู่ก็ยังมีปัญหามากมาย ถ้าไม่มีศาสนาอะไรจะเกิด ความไร้ศีลธรรม เป็นเด็กที่ไม่สนใจเรื่องศาสนา สนใจแต่ตู้บริจาคของวัด ของศาสนา ไปงัด ไปลัก ไปขโมย และเป็นเด็กที่ไร้ศีลธรรม ก่อกรรมทำเวรจนกระทั่งเป็นเด็กบาป ไม่เป็นเด็กบุญของศาสนาเลย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login