วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“ยิ่งกว่าตาเห็น” ปีแห่งการปั่นป่วน ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

On November 19, 2022

บทความพิเศษ โดย วิภาวี ปรัชญาชรัตกุล

เริ่มต้นปี 2566 ด้วยดาวบาปพระเคราะห์ใหญ่สองดวงครอบงำดวงประเทศ ปีนี้จะเริ่มต้นด้วยความปั่นป่วน จะมีการปรับเปลี่ยนในทีมผู้บริหารประเทศ และภาพลักษณ์ต่อสังคมโลก

ดาวใหญ่ที่สลับกันเข้ามาควบคุมดวงเมือง จะส่งผลกับการปฏิรูปในหลายๆด้านมากทีเดียว เรื่องที่น่าสนใจในปีนี้นอกจากเรื่องระดับผู้นำแล้ว ยังมีเรื่องเศรษฐกิจ ระบบการสื่อสารคมนาคม เรื่องกัญชาหรือยา หรือกฏหมายแบบแปลกๆ  เรื่องของโรคระบาด แต่จะดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน “ ยิ่งกว่าตาเห็น“ จะชวนทุกท่านมาติดตามไปด้วยกัน

(1) มฤตยูเดินถอยหลัง กลับมาคุมดวงเมือง เคียงคู่พระราหู ถึงคราวให้ทบทวน

เริ่มต้นมกราคม ดาวมฤตยูเดินถอยหลังเข้าครอบงำประเทศอีกครั้งนึง มาเคียงคู่ดาวพระราหู บ่งบอกว่าจะมีการทบทวน การปรับ หรือ เปลี่ยน เกี่ยวข้องกับระดับผู้นำ และทีมบริหารบ้านเมือง เพราะดาวมฤตยูคู่ราหู เป็นคู่พลิกล็อค เซอร์ไพรส์ และรวมถึงการแทรกแซงของต่างชาติกับการเมืองไทย

เศรษฐกิจเริ่มขยับตัว ดาวพระอังคารเข้าเรือนการเงิน บอกว่า มุมานะแล้วจะได้

มีความเหนื่อยยากทางด้านเศรษฐกิจ จากผลของพระราหูและพระเสาร์ตลอดกว่าสองปีที่ผ่านมา  เริ่มต้นปีนี้ธุรกิจเริ่มขยับตัว รายได้ประเทศหมุนเวียนดีขึ้น การส่งออกขยายตัว ภายในประเทศสินค้าและบริการเกี่ยวกับความสวยงาม ลุ่มหลง ฉาบฉวย จะขายได้ดี แต่รายจ่ายตั้งแต่ภาครัฐจนถึงครัวเรือนก็สูงมาก ภาพรวมทางเศรษฐกิจยังไม่ดี

ระวังข้อความที่แพร่หลายในสังคม ข่าวเฟค ข่าวบิดเบือน

ช่วยทวีความเครียดในสังคม ประชาชนต้องมีวิจารณญาณ ความเชื่อสายมู การเสี่ยงโชค อยากรวยทางลัด การหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ยังคงแพร่หลายอย่างหนักเหมือนตลอดช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา

(2) มฤตยูย้ายย้ายเข้าเรือนเงิน ดาวเสาร์เข้าเรือนลาภ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

มีนาคม ภาพรวมความวุ่นวายในประเทศเริ่มลดลง  ความขัดแย้งเรื่องผู้นำและการบริหารประเทศเบาบางลง  ดาวมฤตยูได้ย้ายออกไปแล้ว และหลังจากนี้ประเทศจะเริ่มเข้าสู่การปรับสภาพทางเศรษฐกิจ

(3) ดาวพฤหัสกาลี ย้ายเข้ากุมดวงเมือง เคียงคู่พระราหู คู่พระ(เก๊)คู่โจร

เมษายน ประเทศเข้มแข็งขึ้น เศรษฐกิจเริ่มตื่นตัว เงินทองหมุนเวียน นักท่องเที่ยวหลั่งไหล  ประเทศเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโต

เป็นช่วงที่ดาวเดินไม่ดี ผู้นำต้องระวังการถูกปิดบัง คลุมเครือ บิดเบือน หรืออาจเป็นช่วงที่ประเทศยังไม่เห็นผู้นำที่แท้จริง บรรยากาศการเมืองการปกครองยังคงมีเมฆหมอกปกคลุม เหมือนมีผู้นำที่แท้จริงอยู่เบื้องหลัง ยังหาความน่าเชื่อถือ และข้อเท็จจริงทางการเมืองไม่ได้ ประเทศถูกคุกคามด้วยอิทธิพลของต่างชาติ

เข้าปลายเดือน ถึงวันเกิดของประเทศแล้ว ดาวสำคัญ พระพฤหัสติดกาลกิณีย้ายเข้ากุมดวงเมืองเคียงคู่ดาวพระราหู ประเทศของเราเหมือนจะมีความผาสุขมากขึ้น มีผู้ปกครองประเทศที่มีความรู้ความสามารถ แต่ในความผาสุขนั้น จะได้ผู้นำที่ต้องรับภาระ ลำบากเหนื่อยยากในงานบริหาร หรือถูกครอบงำ  หรืออาจมีตรรกะความรู้ที่นำมาใช้ในทางที่ผิด หรือยกเรื่องที่เคยผิดขึ้นให้เป็นเรื่องถูก อย่างไรก็ตาม ระยะนี้เงาพระราหูแผ่ปกคลุมพระอาทิตย์ กระทบถึงผู้นำและประชาชนให้หม่นหมอง

จะเป็นช่วงที่ประชาชนจะมีคดีความฟ้องร้องกัน หรือมีวาระทางกฎหมายเกิดขึ้นจำนวนมากมายเป็นพิเศษ

ภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศสายทหารที่ซึ่งหมองหม่นในปีที่ผ่านมา ถ้าสามารถยืนยงผ่านพ้นถึงตอนนี้ ภาพลักษณ์จะกลับมาเข้มแข็ง ยังคงมีอิทธิพลกับประเทศอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง

(4) ดวงดาวธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มธัญญาหารและบริการจะรุ่งเรือง ดวงประเทศเข้มแข็ง

พฤษภาคม ประเทศไทยเนื้อหอม เศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการเติบโตอย่างรวดเร็ว  รวมถึงธุรกิจการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ยังเป็นช่วงเริ่มต้น การเงินของประชาชนยังไม่แข็งแรง

รัฐมีการอัดฉีดเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากต่างชาติ นโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนยังเข้มข้น ประเทศยังอยู่ในภาวะที่มีค่าใช้จ่ายมากมายเกินรายรับ

(5) ดวงประเทศตำแหน่งอุจจ์ เคียงดาวคู่มิตร คือเศรษฐกิจการเงินไหลมาเทมา

มิถุนายน ไตรมาสที่สามของปี เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในจุดที่แข็งแรงที่สุด และโดดเด่นของโลก เศรษฐกิจและสังคมกำลังเดินหน้า ธุรกิจการค้าและภาคบริการกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหล ผู้บริหารประเทศมีพลังกล้าแข็ง  มีบทบาทโดดเด่น เกิดโครงการใหม่ๆนโยบายใหม่ๆ

ดวงผู้นำเข้าสู่ปัญหาและอุปสรรคอีกครั้ง

เข้าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ประเทศและผู้นำเดินเข้าสู่ปัญหาอุปสรรค ทั้งเรื่องการเงิน เรื่องระบบการสื่อสารและผลประโยชน์จะถูกขุดคุ้ย ข้อเท็จจริงของข่าวสารที่เผยแพร่ออกมายังคงเป็นปัญหา

(6) ราหูย้ายออกจากการกุมดวงเมือง ฤาปัญหาจะไปซุกซ่อนอยู่ใต้พรม

กลางเดือนตุลาคม ดาวราหูย้ายออกจากการควบคุมดวงเมือง เหมือนสัญญาณของโรคภัย โรคระบาดที่ผ่านมาได้จบสิ้นลง

ผู้คนจะเริ่มมีสติ ลดการเสี่ยงและระวังตัวเองมากขึ้น แก๊งค์หลอกลวงต้มตุ๋นลดบทบาทลง แต่จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ หลบซ่อนมากขึ้น เรื่องร้ายๆจะถูกปิดบัง เหมือนเอาพรมปิดเอาไว้ การคอรัปชั่นจะมากขึ้น อีกทั้งควรจับตาเรื่องปัญหาของระบบการสื่อสารคมนาคมในประเทศ

คำทำนายอนาคตเป็นแค่แนวทาง ในปี 2566 นี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ข้อความที่สื่อสารกันในสังคมจะต้องกลั่นกรอง การค้าการขายถ้าไม่ปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ระบบใหม่ ก็จะเข้าสู่ภาวะกระเป๋ารั่ว การปรับตัวในการหารายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ยิ่งกว่าตาเห็นขออวยพรให้ทุกท่านที่คิดดีปฏิบัติดีขอให้มีความสุขความเจริญและเป็นกำลังใจให้กันต่อ


You must be logged in to post a comment Login