วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ปัญหาของสังคมไทย คือ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

On November 19, 2022

บทความพิเศษ โดย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

..ไม่รู้จะโรแมนติกเกินไปไหม ถ้าผมจะเริ่มต้นประเด็นนี้ว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยจริงๆกันเสียก่อนแต่ผมหมายความอย่างนี้จริงๆ

คำถามข้อใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยตัดเฉพาะ 15-16 ปีที่ผ่านมา มันไม่ใช่เรื่องพรรคนั้นกับพรรคนี้ แต่คำถามสำคัญก็คือ ใครคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงของประเทศนี้?”

มีนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งบอกว่า ผมเป็นคนพวกคลั่งประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่ในเวทีโลก มันมีหลายประเทศที่เราไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นประชาธิปไตยได้ แต่เขาก็สามารถเจริญได้

ผมไม่ปฏิเสธว่าประเทศที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ระบบการเมืองสังคมในหลายประเทศที่เขามีเสถียรภาพนั้น บางประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ บางประเทศเขาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยซ้ำ แต่ประเด็นที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือว่า พวกนั้นน่ะ เขาเป็นอย่างที่เขาบอกต่อโลกว่าเป็นครับ

ประเทศที่เขาปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เขาก็เปิดเผยว่าเขาเป็นแบบนั้น ประเทศที่ปกครองด้วยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่เขามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพราะเขามีทรัพยากรมาก เขาก็ตรงไปตรงมาว่าเขาเป็น

แต่เราที่ประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ 2475 แต่มันมีคนบางกลุ่มไม่ยอมให้มันเป็น ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร คณะรัฐประหารก็ประกาศว่าเขาทำเพื่อประชาธิปไตย

การสืบทอดของคณะรัฐประหารก็บอกว่า ทำในนามของระบอบประชาธิปไตยฯ กติกาจากรัฐธรรมนูญปี 60 นี้ ก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งชี้ว่า ก็นี่แหละประชาธิปไตย เขียนรัฐธรรมนูญจนเติมคำในช่องว่างได้คำเดียวว่า นายกรัฐมนตรี ต้องชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มีสว. 250 คน จากประวิตรเลือก แล้วประยุทธ์ตั้ง ก็บอกว่าประชาธิปไตย

ผมจึงไม่ใช่มนุษย์ที่คลั่งประชาธิปไตย แต่ผมเป็นมนุษย์ที่กำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยปกครองในระบบที่เราตกลงกัน ไม่ใช่แค่บอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตย แต่กลับมีอะไรอยู่ในนั้น

เราประกาศว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตย แต่เราเปิดประตูบ้านรับรัฐบาลทหารเมียนม่าเป็นเจ้าแรกของโลก เรื่องที่ชาวโลกเขาเห็นว่าสงครามคือความรุนแรง เรียกร้องให้แสดงท่าทีชัดๆ ก็ไม่แสดง

ที่มันเลยเกิดเพราะว่าโครงสร้างประเทศนี้มันเบี้ยว ไม่ได้เบี้ยวตามหลักการนะครับ แต่เบี้ยวตามความต้องการของผู้มีอำนาจเท่านั้น

ประเทศเราต้องมีรัฐธรรมนูญของประชาชนผ่านการทำประชามติ ต้องมีหลักนิติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีแข่งขันเสรีทางการค้าที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักสากล ต้องมีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมต่อประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสถานะ เราจะเกิดมีสิ่งเหล่านี้ครับ ถ้าเรามีประชาธิปไตยที่แท้จริง

ถ้าเราจะแก้ปัญหาให้แตกต่างกับรัฐบาลนี้จริงๆ ก็ควรเริ่มต้นด้วยการล้มรัฐบาลนี้ ล้มด้วยการเลือกตั้งนี้แหละ

วาระนายกฯแปดปี ศาลรัฐธรรมนูญก็ปล่อยหลุดเดี่ยวมาแล้ว กติกากลไกการตรวจสอบอะไรก็เอาไม่อยู่ทั้งสิ้น เหลือด่านเดียว คือด่านอำนาจประชาชน ที่ต้องใช้อำนาจอธิปไตยในการเลือกตั้งเท่านั้น

ปัญหาของสังคมไทย คือ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ใครที่เชื่อ และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง จงมุ่งมั่นต่อไป ใครที่ยังไม่เชื่อ วันหนึ่งคุณก็จะรู้ว่า ต่อให้คุณทัดทานคัดค้านอย่างไร คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ดี เพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของโลก เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมมนุษย์

เรามาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้วยกันเถอะครับ บ้านเมืองมันจะมีสัญญาณดีๆ ขึ้นทันที!


You must be logged in to post a comment Login