วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ฤาว่าโลกกำลังโคม่า

On October 14, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่   14 ต.ค.  65)

ทุกสิ่งที่ถูกสร้างล้วนมีความเสื่อมและความสิ้นสลายในที่สุด จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้สร้างกำหนดไว้  ก่อนตาย  สัญญาณบอกเหตุของมนุษย์ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการทำกิจกรรมด้วยความประมาท 

โลกที่เราอาศัยอยู่ก็เช่นกัน  เมื่อเป็นสิ่งถูกสร้าง โลกก็มีวันสิ้นสลายไม่ต่างไปจากสิ่งอื่นๆ

แต่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครรู้เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครรู้วันตายของตัวเอง  แม้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีความรู้ว่าโลกจะอวสานเมื่อใด  อย่าว่าแต่เรื่องวันโลกาอวสานเลย   แม้แต่เรื่องโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อใด นักวิทยาศาสตร์ยังมะงุมมะงาหราหาคำตอบกันอยู่

ทุกศาสนามีคำสอนในเรื่องวันสิ้นโลกและโลกหลังความตาย โลกเกิดขึ้นเมื่อใดและจะอวสานเมื่อใดไม่ใช่สิ่งสำคัญที่มนุษย์ต้องไปค้นหา  แต่คำสอนของศาสนาเน้นย้ำให้มนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความสังวรตนเพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับโลกหน้าและคำสอนของศาสนาจะบอกให้รู้ถึงอาการหรือสัญญาณแห่งกาลอวสานของโลกไว้

ในคัมภีร์กุรอานมีเรื่องราวความรุ่งเรืองและการถูกทำลายของชุมชนต่างๆในอดีตที่เคยมั่งคั่งเกรียงไกร  เรื่องราวเหล่านี้มิได้ถูกเล่าเพื่อความสนุกสนาน  แต่เพื่อเป็นบทเรียนให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้ามีแบบแผนและวิธีการของพระองค์ในการสร้างและการทำลายมนุษย์

แบบแผนของพระองค์ก็คือ พระองค์จะให้มนุษย์ในบางชุมชนมีความเจริญมั่งคั่งและมีอำนาจขึ้นมา หลังจากนั้น เมื่อความไม่เป็นธรรมและการทำบาปเกิดขึ้นจากการที่ผู้มีอำนาจในสังคมละเมิดศีลธรรมกดขี่ข่มเหงคนอ่อนแอ  พระองค์จะทดสอบคนในชุมชนนี้ว่าจะศรัทธาในพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์หรือไม่  วิธีการของพระองค์ก็คือ พระองค์จะคัดเลือกคนในชุมชนนั้นเป็นนบีคอยตักเตือนให้สำนึกผิดและหันไปขออภัยโทษต่อพระเจ้า  แต่เมื่อนบีถูกต่อต้าน  พระองค์จะประทานปาฏิหาริย์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติให้คนในชุมชนนั้นได้เห็นและตรึกตรอง  หากยังไม่เชื่อฟังอีก  พระเจ้าก็จะทำลายชุมชนนั้น

คนของพระเจ้าที่มีตำแหน่งนบีถูกส่งมายังชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ การทำลายกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนจึงจำกัดเฉพาะกลุ่มชนนั้น  แต่นบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตายังโลกทั้งหลายที่หมายรวมถึงโลกของมนุษย์และโลกของสัตว์ด้วย  ดังนั้น หลังสมัยนบีมุฮัมมัดที่ความชั่วสามารถแพร่ไปทั่วโลก โลกทั้งใบและมนุษย์ทั้งหมดจึงต้องถูกทำลาย 

แม้นบีมุฮัมมัดเองไม่รู้ว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใด  แต่ก่อนเสียชีวิต  ท่านได้บอกล่วงหน้าว่าก่อนวันสิ้นโลก จะมีปรากฏการณ์ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุมากมายหลายอย่าง  ทั้งสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่

สัญญาณเล็กที่ท่านบอกไว้บางสัญญาณได้เกิดขึ้นแล้วและบางสัญญาณกำลังเกิดขึ้นอยู่ เช่น  “ตัณหาจะถูกชักชวน  คนชั่วจะกลายเป็นผู้นำ  ผู้คนไม่สามารถแยกความถูกต้องออกจากความผิดได้   การโกหกหลอกลวงจะกลายเป็นสิ่งจำเป็น  ผู้ศรัทธาจะถูกทำให้อับอายและเขาจะเจ็บปวดเมื่อเห็นความชั่วร้ายต่างๆรอบตัวเขา หัวใจของเขาจะสลายคล้ายกับเกลือที่อยู่ในน้ำ แต่ไม่สามาถพูดอะไรได้  ฝนจะไม่ทำประโยชน์และไม่ตกตามฤดูกาล ชายจะทำชู้กับชาย  หญิงจะทำชู้กับหญิงด้วยกัน ลูกหลานจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่”

ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสัญญาณเตือนถึงการมาของวันโลกาอวสาน หนึ่งในนั้นก็คือ “เลือดมนุษย์จะไม่มีค่า  การฆ่าจะเกิดขึ้นอย่างดาษดื่นโดยที่ผู้ฆ่าก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องฆ่าและผู้ถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงถูกฆ่า”   


You must be logged in to post a comment Login