วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ว่าด้วยอิทธิบาท 4

On September 27, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 27 ก.ย.  65)

ใครจะคิดว่า คนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะก้าวกระโดดขึ้นไปเป็นปลัดอำเภอ ซึ่งปลัดอำเภอผู้นี้ ชื่อ ปลัดนนท์ ไปอยู่ที่ท่าใหม่ จากรปภ.หรือเป็นยามนี่เอง ทุ่มอ่านหนังสือ อ่านอย่างชนิดที่เรียกว่า สุดๆหัวใจ เพราะใจรัก ใจชอบที่จะเป็นปลัดอำเภอเพื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือประชาชน ให้ความรัก ความชอบ ภาษาธรรมะ เรียกว่า ฉันทะ ไม่ใช่รักใคร่แบบราคะ แบบแฟน แบบหึงหวง รักที่จะอ่านเพื่อจะผ่านสอบให้ได้

อย่างนี้เรียกว่า มีฉันทะ บวกกับความพยายาม อุสาหะ วิริยะ เรียกว่า มีอุสาหะ วิริยะ เป็นความเพียรช่วยเสริม บวกกับจิตที่จดจ่อ เพ็งเล็งว่า ตรงนี้จะต้องออกข้อสอบและก็ใคร่ครวญเป็นวิมังสาอยู่ตลอดเวลาว่า ต้องเรียน ต้องอย่างนี้ ต้องอ่าน ต้องเข้าใจอย่างนี้เพื่อจะตอบข้อสอบแบบนั้น แบบนี้ให้ได้ ปลัดอำเภอจึงอยู่ในมือของคนชื่อนนท์ แต่ไม่ได้เกิดจังหวัดนนท์ ก็ทำเอาจนกระทั่งในที่สุดความฝันก็เป็นจริงก็ได้เกิดจากหลักธรรม 4 ประการ

คือ ความพยายามที่จะรักษาฉันทะ ความต้องการที่จะเป็นปลัดอำเภอให้สำเร็จ และแล้วในที่สุดก็ได้สำเร็จจริงๆ ได้เป็นจริงๆ สมชื่อกับธรรมะที่ว่า หลักสูตรแห่งความสำเร็จในชีวิต ถ้าไม่มี อิทธิบาท 4 อย่างนี้ ทำอะไรสำเร็จยาก สมปรารถนาได้ยาก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา จึงพาคนชื่อนนท์ข้ามพ้นจากความเป็นรปภ.ก้าวกระโดดไปรับราชการปลัดอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้สำเร็จ ก็เป็นเพราะว่า เขาอาศัยหลัก 4 อย่างนี้ จึงสำเร็จประโยชน์ในชีวิตได้

ใครที่จะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์ อย่าลืมหลักธรรม 4 อย่างนี้เป็นอันขาด ถ้าลืมก็แน่นอน ตำแหน่งอะไรที่หวังไว้ก็เป็นอันว่า ลืมกันไป เลิกกันไป หมดกันไป หมดสิ้นหวัง ลองมาดูกันต่อไปว่า จะมีใครที่มีความพยายามไต่เต้า ก้าวหน้าจากต่ำไปสูง เรียกว่า ก้าวกระโดด ความเป็นรปภ.ก็ทำแค่หมู่บ้าน โรงงาน สถานที่องค์กรเล็กๆ แต่เป็นปลัดอำเภอนี่ดูแลทั้งอำเภอ ต้องไปดูแลสารทุกข์สุกดิบ ไม่ให้ชีวิตทรัพย์สิน ประชาชนจะตกต่ำ เสียหาย

แต่พยายามจะทำให้ชีวิตดีงาม ทรัพย์สินมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละเมืองที่มีปลัดดีๆ มุ่งหวังที่จะทำอะไรเพื่อประชาชนด้วยอิทธิบาท 4 ก็คิดว่าจะมีคนทำอะไรสำเร็จตามปรารถนาได้อีกมากมายในประเทศนี้แน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login