วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตอบคำถามยอดฮิต ทำไมอิสลามจึงอนุญาตให้มีเมีย 4 คน? (2)

On August 19, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่   19 ส.ค. 65)

คัมภีร์กุรอานอนุญาตการแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน แต่จำกัดจำนวน

ดังที่ผมได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ว่าคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ทางศาสนาเพียงเล่มเดียวบนโลกนี้ที่กล่าวว่า “จงแต่งงานแต่เพียงหนึ่ง” คำพูดนี้มาจากข้อความในคัมภีร์กุรอานที่กล่าวว่า :

“……..จงแต่งงานกับผู้หญิงสอง หรือสาม หรือสี่ที่สูเจ้าสบใจ แต่ถ้าหากสูเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรม ก็จงแต่งงานกับผู้หญิงเพียงคนเดียว…….” (กุรอาน 4:3)

ก่อนที่คัมภีร์กุรอานจะถูกประทานลงมา ไม่เคยมีการจำกัดจำนวนสูงสุดของการมีภรรยาหลายคน ผู้ชายหลายคนจึงมีภรรยาเป็นจำนวนมาก  ผู้ชายบางคนมีภรรยานับร้อยคนก็มี  อิสลามต่างหากที่มาจำกัดจำนวนสูงสุดไว้แค่เพียงสี่คน  อิสลามอนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานสอง สามหรือสี่คน โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องปฏิบัติกับภรรยาอย่างยุติธรรม

ในคัมภีร์กุรอานบทเดียวกันนี้กล่าวอีกว่า : “และสูเจ้าไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาของสูเจ้าได้ถึงแม้ว่าสูเจ้าจะปรารถนาก็ตาม…….” (กุรอาน 4:129)

ดังนั้น การแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่คนจึงมิใช่กฎ แต่เป็นข้อยกเว้น หลายคนคิดหรือเข้าใจว่ามันเป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมที่จะต้องมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน  อิสลามจัดประเภทสิ่งที่ “ต้องทำ” และ “ห้ามทำ” ไว้ห้าประเภทด้วยกันดังนี้  1) ข้อบังคับหรือหน้าที่  2) ส่งเสริมให้ทำและแนะนำว่าดี

3) อนุญาตหรืออนุโลม  4) ไม่แนะนำหรือไม่ส่งเสริม  5) ต้องห้าม

การแต่งงานมีภรรยามากกว่าหนึ่ง แต่ไม่เกินสี่คนตกอยู่ในประเภทตรงกลางของสิ่งที่อนุญาต จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่ามุสลิมที่มีภรรยาสอง สามหรือสี่คนเป็นมุสลิมที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมุสลิมที่มีภรรยาเพียงคนเดียว

การจำกัดผู้ชายทุกคนให้มีภรรยาเพียงคนเดียวเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้

ถึงแม้ว่าผู้ชายทุกคนแต่งงานกับผู้หญิงหนึ่งคน  ในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีผู้หญิงมากกว่า 30 ล้านคนที่ไม่สามารถมีสามีได้(โดยพิจารณาว่าสหรัฐอเมริกามีชาวเกย์ 25 ล้านคน) ในอังกฤษจะมีผู้หญิงมากกว่า 4 ล้านคน ในเยอรมัน 5 ล้านคน และในรัสเซียอีก 9 ล้านคน ที่ผู้หญิงไม่สามารถหาสามีได้

สมมุติว่าน้องสาวของผมเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หรือสมมุติว่าน้องสาวของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ได้แต่งงาน ทางเลือกของเธอก็คือ จะอยู่เป็นโสด หรือแต่งงานกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว หรือกลายเป็น “สมบัติสาธารณะ”

โดยปกติแล้ว ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ยอมแบ่งสามีของตัวเองให้แก่หญิงอื่น แต่ในอิสลาม เมื่อสถานการณ์ดูว่าจำเป็นจริงๆ ด้วยความศรัทธาในศาสนา ผู้หญิงมุสลิมก็สามารถทนต่อการสูญเสียเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆได้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากกว่าจากการปล่อยให้ผู้หญิงมุสลิมคนอื่นกลายเป็น “สมบัติสาธารณะ”

ในสังคมตะวันตก เป็นเรื่องปรกติธรรมดาสำหรับผู้ชายที่จะมีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่น ในกรณีเช่นนี้  ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะมีชีวิตว้าเหว่ สิ้นหวังและไม่ได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม สังคมเดียวกันนี้กลับไม่ยอมรับผู้ชายที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนซึ่งจะทำให้ผู้หญิงได้รับเกียรติเป็นภรรยา เป็นแม่คน มีตำแหน่งในสังคมและได้รับการคุ้มครอง

ดังนั้น ผู้หญิงที่ไม่สามารถหาสามีได้  หากไม่ต้องการใช้ชีวิตโสดอย่างโดดเดี่ยว จึงมีทางเลือกเหลืออยู่เพียงสองทาง นั่นคือ แต่งงานกับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว หรือไม่ก็กลายเป็น “สมบัติสาธารณะ” ไป อิสลามจึงเลือกที่จะให้ตำแหน่งที่มีเกียรติแก่ผู้หญิงโดยการอนุญาตให้เลือกทางแรกและไม่อนุญาตให้เลือกทางที่สอง


You must be logged in to post a comment Login