วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ทรงห่วงใย

On August 1, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 1 ส.ค.  65)

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานงานดังกล่าว และมีเรื่องที่น่าสนใจ ช่วงก่อนที่ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงมีรับสั่งกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ทรงห่วงใยการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร

ทรงปรารภ ถึงการปลูกฝีของ คนรุ่นผู่ใหญ่ที่เคยปลูกตั้งแต่เด็กๆ แต่เด็กรุ่นใหม่ ไม่ได้ปลูกฝี 

เช่น คนรุ่นก่อนจะมีผลอย่างไร หรือไม่

พร้อมทรงห่วงใยการแพร่ของโรคโควิด-19 อีกครั้ง แม้จะไม่รุนแรง แต่ก็ติดกันมากขึ้น เรียกว่า เป็นความห่วงใยของผู้หลัก ผู้ใหญ่ในแผ่นดิน เขาก็ต้องสนองตอบในการระมัดระวัง อะไรที่ป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อ ก็ต้องพยายามทั้งฉีดยา ทั้งพ่นอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำได้ ไม่ปล่อยให้ร่างกายไร้ภูมิต้านทาน ต้องให้มีความพร้อมที่จะต่อสู้เชื้อพวกนี้ ไม่ให้ติดงอมแงมง่ายดาย เราก็จะมีส่วนป้องกันและทำให้ท่านไม่ต้องห่วงใยอีกต่อไป

เพราะฉะนั้น อาตมาก็หวังว่า ประชาชนที่รับฟัง รับรู้ ต้องเรียกกันว่า ทำตัวให้มีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานไม่ให้เชื้อเหล่านี้บานปลายถึงคนโน้น คนนี้ คนนั้นมากมายก็จะลำบาก เราต้องอยู่ให้รอดแล้วก็ปลอดภัย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login