วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

“ธรรมนัส” โหมโรงหาเสียง ชูนโยบาย ปรับ คทช.เป็น ส.ป.ก. แจกที่ดินทำกิน12 ล้านไร่

On July 29, 2022

พรรคเศรษฐกิจไทย เตรียมลุยนโยบาย”ส.ป.ก.แผ่นดินทองคำ”พลิก12ล้านไร่ช่วยเกษตรกร

นางสางสิริณัฐฐาพร​ สิงห์สมบุญ​ รองเลขานุการเเละโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคเศรษฐกิจไทยกล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯครั้งล่าสุด ที่ประขุมได้มีมติเห็นชอบขับเคลื่อนนโยบาย “เปลี่ยนที่ดิน คทช. เป็น ส.ป.ก.  และพัฒนา ส.ป.ก.เป็นผืนแผ่นดินทองคำ”เเละจะเสนอต่อผู้บริหารพรรคเพื่อบรรจุเป็นนโยบายพรรคเเละนำเสนอประชาชนในขั้นต่อไป เพราะจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ พบว่าเกษตรกรได้ทำมาหากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เป็นระยะเวลายาวนานแต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิใด ๆ ประมาณ 12 ล้านไร่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และไม่สามารถประกอบกอบกิจการอื่น ๆ ที่เป็นการเกื้อหหนุนเศรษฐกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ตลอดจนไม่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ถนน คุณภาพดิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับจากโครงการของรัฐ

นางสางสิริณัฐฐาพรกล่าวว่า พรรคเศรษฐกิจไทย จึงมีนโยบายขับเคลื่อนให้โอนที่ดินของรัฐที่ประชาชนได้เข้าถือครองทำประโยชน์ในที่ดิน คทช. หรือระหว่างดำเนินการ คทช. และที่ป่าไม้ถาวรจำนวน 12 ล้านไร่ เปลี่ยนเป็นที่ดิน ส.ป.ก. และจะดำเนินการพัฒนา ส.ป.ก. เป็นแผ่นดินทองคำ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคงด้านที่ดินทำกิน บนผืนดิน ส.ป.ก. สามารถประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกื้อหนุนชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ตลอดจนเข้าถึงบริการของภาครัฐ อาทิ แหล่งน้ำ ถนน การพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาอาชีพ แหล่งเงินทุน ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับจากโครงการของรัฐ ให้มีความเท่าเทียมกับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดินให้แก่เกษตรกรไทย เชื่อว่านโยบายพรรคนี้จะผลักดันให้ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยเกษตรกรสามารถใช้สปก.กู้ยืมเงินจากธนาคารธกส.และกองทุนสปก.ของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ได้ด้วย

“ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค สมัยท่ีเป็นรมช.เกษตรฯเคยขับเคลื่อนเรื่องนี้เเต่ยังไม่สำเร็จ เเต่ครั้งนี้เชื่อว่าหากประชาชนเเละเกษตรกรได้เห็นความตั้งใจของพรรคเเละร้อยเอกธรรมนัสในเรื่องนี้ท่ีจะบรรจุเป็นนโยบายพรรคในการหาเสียง หากได้รับโอกาสจากสังคม พรรคจะผลักดันนโยบายนี้ให้ลุล่วง ยืนยันว่านโยบายนี้ทำได้จริงเเละจะพลิกฟื้นชุมชนให้เข้มเเข็ง เม็ดเงินไหลเวียนเพิ่มขึ้น ประชาชนมั่งคั่งขึ้นหลายเท่า”นางสางสิริณัฐฐาพรกล่าว


You must be logged in to post a comment Login