วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

มีหรือยังหนังสือ “ทำนายหน้าอสังหาฯ ให้สำเร็จและยั่งยืน”

On June 7, 2022

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย    

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 7 มิ.ย.  65)

ท่านผู้อ่านมีหรือยังหนังสือใหม่เล่มนี้ “ทำนายหน้าอสังหาฯ ให้สำเร็จและยั่งยืน” อ่านได้ความรู้แน่นอน องค์เป็นความรู้-ทักษะนายหน้ามืออาชีพที่ครบถ้วน จากเริ่มต้นสู่ขั้นสูงสุดระดับสากล

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เองครับ

คำถาม: ผมกำลังโฆษณาหนังสืออยู่ใช่ไหม

คำตอบ: ใช่ครับ

คำถาม: แล้วทำไมผมจึงกล้า (ด้านหน้า) โฆษณาหนังสือเล่มนี้ล่ะ

คำตอบ: ก็เพราะรายได้ทั้งหมดของการขายหนังสือนี้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบเป็นการกุศลให้กับมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) เพื่อใช้พัฒนาวิชาชีพนายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนั่นเอง ที่สำคัญ ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ ผมมั่นใจว่าท่านได้ประโยชน์แน่นอน

ในปัจจุบันหลายคนสนใจเป็นนายหน้ากันมาก เพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากนัก และมีโอกาสทำเงินได้มากพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสำคัญได้  แต่เราจะทำอย่างไรบ้าง จึงจะเป็นนายหน้าได้ มาดูหนังสือเล่มนี้กัน ทั้งนี้หนังสือ “ทำนายหน้าอสังหาฯ ให้สำเร็จและยั่งยืน” จัดพิมพ์โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th)

หนังสือเล่มนี้ได้รับความกรุณาจากผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายกสมาคมการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ช่วยเขียนคำนำให้ และผมก็ให้การสนับสนุนแต่ละหน่วยงานโดยมอบหนังสือให้แห่งละประมาณ 20-30 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนราชการและสมาคมต่อไป

การจะเป็นนายหน้าที่ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องเปลี่ยน Mindset ก่อน โดยต้องเข้าใจให้ได้ว่านายหน้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ Mindset อะไรที่ต้องเปลี่ยนเพื่อเป็นนายหน้า ต้องรู้ขนาดตลาดของนายหน้า และมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยไทย เราจะได้เข้าใจและมีกำลังเป็นนายหน้าได้

สำหรับองค์ความรู้ ในหนังสือนี้แนะนำให้รู้จักระดับของนายหน้ามี 7 ระดับ องค์ความรู้ของนายหน้ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการเจาะลึกองค์ความรู้แต่ละส่วนที่เราต้องมี และที่สำคัญก็คือองค์ความรู้นายหน้าระดับบริหารเพราะต่อไป เราต้องรู้จักบริหารองค์กรด้วย แต่บางท่านก็อาจเป็นนายหน้าประเภท “One Man Show” หรือ “One Man Organization” ก็ได้

ส่วนทักษะสำคัญของนายหน้า ประกอบด้วย ทักษะหลักของการเป็นนายหน้า ทักษะที่จำเป็นสำหรับนายหน้า  นายหน้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง รวมถึงการมีจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นการเสริมฐานะของนายหน้าอีกด้วย

นายหน้าที่ประสบความสำเร็จยังต้องมีสมรรถนะในการเจรจาต่อรองเป็นพิเศษ  ในหนังสือนี้จึงมีบทว่าด้วยว่าด้วยการเจรจาต่อรอง การรู้จักสังเกตภาษากายระหว่างการเจรจาต่อรอง และการฝึกทักษะในการโน้มน้าว ใครฝึกได้แกร่งกล้า ก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า

เมื่อเรารู้หลักการและมีองค์ความรู้แล้ว ก็มาถึงปฏิบัติการนายหน้า ว่าเราจะเริ่มต้นเป็นนายหน้าอย่างไร เราต้องสร้างพื้นที่เพาะเลี้ยง (Farming) ที่เราจะทำนายหน้า ไม่ใช่ขายเปรอะไปหมด เราต้องมี “แหล่งทำกิน” ของเราเป็นการเฉพาะเพื่อที่เราจะได้มีงานทำ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ขายได้ทีเว้นไปอีกปีครึ่งปี เรายังต้องมีทักษะการติดป้ายขายบ้านและที่ดิน กลยุทธ์การ Post ขายบ้าน  และเราพึงรู้เรื่องนายหน้าปล่อยเช่า ซึ่งมีรายได้ไม่แพ้นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยซ้ำไป

ในระดับบริหาร เราก็มาถึงเรื่อง  “นายหน้านักบริหาร” ซึ่งเราต้องมีทักษะในการบริหารองค์กร  เราจะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ บริหารคน บริหารเงิน บริหารองค์กรแบบไหนให้ยั่งยืน  ตลอดจนการสร้างแบรนด์นายหน้าของเรา ให้เรา ให้บริษัทนายหน้าของเรามีความน่าเชื่อถือและจะได้มีงานทำตลอดไป

นายหน้าต้องรู้กฎหมายให้ชัดเจนและแม่นยำ บางทีอาจต้องท่องจำบ้าง เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนายหน้า เรายังต้องรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายภาษีอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน และกฎหมายผังเมืองและข้อกำหนดการใช้ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งอาจต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น กฎหมายอาคารชุด กฎหมายจัดสรรที่ดินที่นายหน้าต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

นาหน้ายังต้องมีความรู้เรื่องการสำรวจทรัพย์สินว่าเขาทำกันอย่างไร และรู้จักการตรวจสอบข้อมูลราชการ รวมทั้งมีความรู้และทักษะสำคัญในด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยต้องรู้ว่ามูลค่าขึ้นอยู่กับอะไร วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน ราคาค่าก่อสร้างอาคาร และอัตราผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น

นายหน้าขั้นล้ำหน้าสุด ก็คือการนำพานายหน้าไปสู่สากล แต่การที่เราไม่ได้ไปสากล ก็ใช่ว่าเราจะไม่ได้เป็นนายหน้าชั้นยอด  แต่เราพึงมีความรู้ในการไปหาพันธมิตรต่างชาติที่ไหนดี พึงรู้จักองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก คือ FIABCI, NAR, RICS ประสบการณ์นายหน้าในประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ รวมทั้งการดูงานในต่างประเทศ และการซื้อบ้านในต่างประเทศ เป็นต้น

ในหนังสือเล่มนี้ยังมีบทสรุปสำคัญที่ว่าด้วย “ใช่ว่าใครๆ ก็จะเป็นนายหน้า (ไม่) ได้” และยังมีภาพผนวกตัวอย่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้อ่านสามารถดู link ไป download มาได้ รวมทั้งนายหน้าพึงศึกษาจรรยาบรรณนายหน้าของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยอีกด้วย

สนใจหนังสือเล่มนี้เพื่อตัวเองจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาอาชีพ หรือสนใจแนะนำให้คนอื่นมีอาชีพนายหน้า ก็ซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่สนใจสั่งซื้อได้ตาม link นี้ https://bit.ly/3Nmta8S หรือโทร. 02.295.3171 ซื้อแล้วได้ทั้งความรู้และเป็นกุศลเพราะรายได้มอบให้มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


You must be logged in to post a comment Login