วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเมืองพัทยา (อย่างไม่เป็นทางการ) “ปรเมศวร์” ได้นั่งนายกเมืองพัทยา

On May 23, 2022

ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 ได้คะแนนเสียงสูงสุดอยู่ที่ 14,633 คะแนน โดยชนะการเลือกตั้งทั้ง 4 เขต ทั้งนี้นายปรเมศวร์ได้รับการสนับสนุน​จาก นายสนธยา คุณ​ปลื้ม

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 892 คะแนน

นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 8,798 คะแนน

นายสินธ์ไชย ชัยวัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 12,559 คะแนน

ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ ลูกทีมของนายปรเมศร์​ ยังคงมีคะแนนนำทั้ง4เขต น่าจะกวาดเก้าอี้ได้ทั้งหมดรวม 24 คน


You must be logged in to post a comment Login