วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ฉลาดตามรอยพระพุทธเจ้า

On May 16, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 16 พ.ค.  65)

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นน่าปลื้มใจที่ญาติโยมเข้าวัด เวียนเทียน ฟังธรรมตามวัดต่างๆกันเป็นจำนวนมาก ต้องถือว่า เรื่องที่ดีที่พุทธศาสนิกชนไม่ละทิ้งพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ เรื่องตรัสรู้ พุทธประวัติทั้งหมดอยู่ตรงที่ตรัสรู้ ถ้าไม่มีการตรัสรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะได้ประโยชน์ เราได้ประโยชน์ เพราะท่านได้ตรัสรู้ โดยเฉพาะเรื่องทุกข์ เวลานี้คนฆ่าตัวตายมากมาย เขาบอกไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุของทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับ

เลยกลายเป็นเรื่องอยู่ไม่เป็นสุข ถ้าอยู่แบบไม่ทุกข์ นั่นแหละเรียกว่า อยู่อย่างผู้รู้ ผู้ฉลาดตามรอยพระพุทธเจ้า ถ้ายังอยู่กับทุกข์ จมทุกข์ แล้วมีทุกข์ทุกวัน เรื่องเล็กน้อยไม่น่าทุกข์ก็ทุกข์ น่าจะปล่อยผ่านได้บ้างก็ไม่ปล่อย แต่มาอมทุกข์ไว้ ไม่รู้จักสลัด ไม่รู้จักวิธีแก้ไขให้ความทุกข์หมดไป อยากขอฝากให้ญาติโยมประกาศร้องไปว่า กูไม่ทุกข์กับมึงโว้ย สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม อย่าให้ความทุกข์มาอยู่กับเราๆไม่อยากเป็นเจ้าของความทุกข์

เราอยากจะอยู่เหนือทุกข์ เราควรทำเรื่องใส่ใจว่า จะอยู่แบบไหนไม่ทุกข์ ถ้าอยู่แบบทุกข์ก็หมดสภาพ ไปรมควัน ไปทำร้ายชีวิตตัวเอง ซึ่งตรงนั้นเป็นการดับชีวิต ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์ และการดับทุกข์ก็ไม่ต้องดับชีวิต ไม่ใช่ทุกข์มี เพราะมีเรา เรามี เพราะมีชีวิต ก็เลยดับชีวิต ต่อให้มาถูกว่า ทุกข์มี เพราะมีเรา เรามี เพราะมีอุปทาน มีความอยาก ความยึด เลยทำให้เราเกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมารู้ตามความเป็นจริงซักนิดหนึ่ง เสียเวลาซักนิดหนึ่ง

โดยให้พยายามรู้ว่า อย่าไปยึดนี่ ต้องรู้วิธี มันเป็นตัวนำพาความทุกข์มาล้อมเรา ถ้าเราสกัด 2 คำนี้ พลิกจากอยากลดลง รู้เพิ่มขึ้น ยึดน้อยลง ปล่อยเพิ่มขึ้น วางเพิ่มขึ้น ไม่แบกให้หนัก นั่นแหละถึงจะเรียกว่า เราได้ประโยชน์ในวันวิสาขะอย่างมหาศาล ถึงใครเขาจะเบื่อหน่าย เพราะตอนนี้คนชาวพุทธบางคนถึงกับส่ายหน้าเอือมระอา บางคนที่สร้างปัญหาให้ศาสนา ถ้าการนำพาความทุกข์ใส่ตัว ต้องรู้เรื่องนี้ถึงจะมีประโยชน์

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login