วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

ช่วยบรรเทาทุกข์ครู

On May 10, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 10 พ.ค.  65)

และแล้วครูก็ได้เฮ เมื่อคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มียอดหนี้มูลค่ารวมกว่า 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งภายหลังปิดรับการลงทะเบียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางระบบออนไลน์ เป็นระยะเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 41,128 ราย เป็นยอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท 

รัฐมนตรีตรีนุช บอกว่า ได้ประสานขอความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 108 แห่ง เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ครูที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งสิ้น 70 แห่ง สามารถลดดอกเบี้ยลงได้ระหว่างร้อยละ 0.05-1.0 มีครูที่ได้รับผลประโยชน์ 463,072 ราย สามารถส่งเงินคืนกลับเข้ากระเป๋าคุณครู 2,262 ล้านบาท สร้างการเงินหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ทันที

“มีหลายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ลดดอกเบี้ยให้ 1 เปอร์เซนต์ ทำให้คุณครูมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 15,000 บาท เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 41,128 ราย มียอดหนี้รวม 58,835,199,322 บาท นั้นข้อมูลทั้งหมดได้ส่งต่อให้กับสถานีแก้หนี้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะนายสถานีแก้หนี้กำลังวิเคราะห์ข้อมูล และและพร้อมจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันทั้งของลูกหนี้และเจ้าหนี้ หากสามารถรวมยอดหนี้ของครูรายบุคคลมาไว้ที่แห่งเดียว จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกและสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น” รัฐมนตรีตรีนุช บอกไว้

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเรียกว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี ทำให้ครูมีกำลังใจในการสอน เพราะทราบข่าวว่า ครูเป็นหนี้ตั้ง 70,000 ล้านบาท ถ้าหนี้มากๆสอนไป เก็บเหลือจ่าย เหลือใช้ ไอ้ความรู้สึกไม่ได้อะไร ไม่มีอะไร กำลังใจที่จะสอนเด็กลดลงไป ถูกบั่นทอนเพราะหนี้ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอก ลองไปมีหนี้ มันก็เหมือนกับมีทุกข์ มาคอยบั่นป่วนกวนใจ “อินาทานัง ทุกขัง โลเก” การกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ที่สุดในโลก ดังนั้น รัฐมนตรีตรีนุช ก็เรียกว่า ช่วยบรรเทาทุกข์ แก้ทุกข์ให้แก่ครูทั้งประเทศ

ถ้าทำได้น่าจะทำให้ครูมีกำลังใจสอน สอนเด็กดีมีกำลังใจ เด็กไทยก้าวหน้า เพราะการศึกษาเราไปได้ดี ต้องบอกกันว่า ประเทศไทยเรามีบางอย่างติดอันดับ เด็กๆมีเข้าชิงทุนการศึกษาอะไรต่างๆ ซึ่งหลายๆประเทศเราก็เคยนำ เคยติดอันดับดีๆ ก็เพราะครูมีอารมณ์ดี มีจิตใจดี มีความสุขกับการสอน ไม่มีเรื่องทุกข์มาบั่นทอนก็น่าจะเป็นโอกาสการศึกษาไทยดีขึ้นมาได้ในอีกระดับหนึ่ง แต่ยังไงก็ขอให้การศึกษาต้องมีศีลธรรมในการศึกษา หน้าที่พลเมืองให้เด็กๆได้รู้ซึ้งในหน้าที่

เรียนไปก็เพื่อที่จะไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ก็หวังว่า การปลดลดหนี้ให้กับครู ผลดีตามมาแน่ ถ้าครูไม่เสียหลักการ อุดมการณ์ ถ้ามีหลักการ อุดมการณ์ในการเป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เด็กทั้งสอนด้วย ประพฤติให้ดูด้วย มีทั้งวิชา และจรณะ ไม่ใช่สอนแต่วิชา แต่จรณะไม่มี ความประพฤติดี ไม่เด่น ก็จะทำให้เด็กไม่ค่อยมีอารมณ์เชื่อถือ ก็หวังว่า คงจะมีโอกาสทำให้เด็กไทยก้าวหน้า เพราะการศึกษาต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login