วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ทำเป็นตัวเป็นขยะ

On May 2, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 2 พ.ค.  65)

และในที่สุดกาโตะก็เรียกว่า ถึงคราวอวสาน จบ ลาสึกไปแล้ว และพระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ออกมาบอกว่า ทางคณะสงฆ์คงสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง ผลการสอบสวนเป็นเหมือนคำพิพากษา แม้จะชิงสึกออกไปก่อน และบวชใหม่ ในระหว่างการสอบสวน หากในที่สุด พบว่าเรื่องที่เป็นข่าวพระนักเทศน์กระทำความผิดจริง ก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระไปในทันที และจะไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกตลอดชีวิต

ต้องเรียกว่า ถึงแม้ทิดกาโตะ ถึงจะลาสึกไปแล้ว แต่ก็ต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องผู้หญิง ต้องตรวจสอบให้ได้ข้อมูลชัดเจนว่า ไปทำอะไรกันยังไงต่อไป ให้ชัดเจน ต้องยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่แหละ จึงเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส ธรรมวินัยของพระองค์ใหญ่ทางทะเล คลื่นในทะเลและในทะเลก็ต้องมีขยะบ้าง มีหินบ้าง มีหินใหญ่ในทะเลจมอยู่ก้นลึก เรียกว่า หนัก ไม่กระดิก เมื่อมีพายุมาก็สามารถที่จะปกป้องเอาความหนักไว้อยู่ก้นทะเลได้ต่อไปในหินหนัก

แต่สำหรับขยะ สวะที่ลอยอยู่ข้างบน ก็ต้องเรียกว่า มีโอกาสที่จะลอยขึ้นฝั่ง หรือพูดง่ายๆว่า ถูกซัดขึ้นฝั่ง บัดนี้ กาโตะ ก็ต้องเรียกกันว่า คลื่นได้ซัดขึ้นฝั่งไปแล้ว เพราะทำตัวเป็นขยะในทะเล หรือในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ ขยะลูกหนึ่ง ชิ้นหนึ่ง กองหนึ่ง หลายกองมาแล้วถูกซัดขึ้นฝั่ง นี่ก็เป็นรายต่อมา ต่อมาๆ และยังไม่รู้ว่า จะมีอีกกี่กอง กี่ขยะที่จะถูกซัดขึ้นฝั่ง ดังนั้น ใครที่เป็นพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ อย่าทำตัวเป็นขยะ สวะในทะเลในศาสนา ในธรรมวินัย ซึ่งก็จะต้องซัดขึ้นฝั่งอีกเป็นรายต่อไปนับไม่ถ้วน

อาตมาหวังว่า บทเรียนของกาโตะและอื่นๆที่ผ่านมาคงจะสร้างบทเรียนให้กับภิกษุในศาสนานี้ที่เป็นพระหนุ่มเณรน้อย เทศน์เป็น แต่รักษาพรหมจรรย์ไม่เป็น ก็อยู่ยาก อยู่ลำบาก ไม่รู้สำหรับอาตมา ถ้ามีให้ใคร ให้เลือก 2 อย่าง ระหว่างเลือกเป็นนักเทศน์ เทศน์เป็นกับนักรักษาพรหมจรรย์เป็น อาตมายอมเป็นผู้เทศน์ไม่เป็น แต่ขอเป็นคนรักษาพรหมจรรย์เป็น ซึ่งมันมีโอกาสประเสริฐกว่า เพราะคำว่า พรหมจรรย์นั้นก็แปลว่า ความประพฤติอันประเสริฐ

ถ้าใครมีความประพฤติอันประเสริฐ ดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐสุด ก็เป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่า ดีงาม ประเสริฐสุด ไม่มีคำว่า ตกต่ำ ต่ำตม จมอยู่กับความเสียหาย ผิดพลาด ต้องวิปติสาร นี่แหละ ยังมีคำว่า อย่าทำเป็นตัวเป็นสวะดีที่สุด อย่าทำตัวเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนา

ดังนั้น คนที่เกิดมาอยู่ในร่มเงาพระศาสนาแล้ว อย่าได้ประมาทต่อการรักษาพรหมจรรย์ รักษาความบริสุทธิ์ เสียความบริสุทธิ์ ก็เป็นตาลยอดด้วน ถ้าตรวจสอบว่า เงินวัดหายจริง ผู้หญิงถูกล่วงเกินจริง ต้องเรียกกันว่า เป็นตาลยอดด้วน จะมาบวชใหม่อีกก็ไม่ได้ มรรคผลไม่มีทางเกิด เกิดแต่คดี เกิดแต่ความเจ็บปวด ร้อนใจ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login