วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จัดงาน Amazing Food Fit

On March 17, 2022

จังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก   กำหนดจัดงาน Amazing Food  Fit  ขึ้นในวันที่ 16-20 มีนาคม 2565  เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าOPOP/OTOP/SMES เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด   เป็นกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ    ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก  ตาก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ ชมและเลือกซื้ออัญมณีสวยงามจากจังหวัดตาก  ผัก ผลไม้จากภาคเหนือ  พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ SMEs คุณภาพส่งออก   ที่หลากหลาย ได้แก่  ผ้าทอมือธรรมชาติ   ผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ผ้าซิ่นตีนจก จากจังหวัดสุโขทัย  ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากจังหวัดพิษณุโลก อาหารเพื่อสุขภาพ  สมุนไพรแปรรูป  ผลิตภัณฑ์อินทรีย์  ผลิตภัณฑ์ GI  จากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์   ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมาจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง

 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ในเวลา 15.00 น. พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา   พาณิชย์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน  BizClub ให้เกียรติร่วมเปิดงาน   ณ   ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์   จตุจักร  กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงาน ตลอด 5 วัน จัดเต็ม พบกับความบันเทิงมากมาย ประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมทางภาคเหนือการแสดงจากศิลปินชื่อดัง จากคุณลำไย  ไหทองคำ  คุณตรี ชัยณรงค์  คุณมนต์สิทธิ์ คำสร้อย  คุณนันท์ อนันต์  คุณแพรวา พัชรี   คุณโบนัส นันทริกา    มายากล จาก Magic Color Full

สินค้าเกษตรปลอดภัย สำหรับคนรักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออก หากสนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก  สามารถเข้าไปพูดคุยได้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้โดยตรง  

ประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีและเลือกซื้อ  เลือกชมสินค้า ในราคาย่อมเยา  จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรง     ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์   จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันนี้ -20 มีนาคม 2565


You must be logged in to post a comment Login