วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ของถูกที่วัดสวนแก้ว

On January 24, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 24 ม.ค.  65)

และแล้วช่วงนี้ข้าวยากหมากแพง หมูแพง พืชผักที่วัดกำลังออกมาจำนวนมาก และที่วัดสวนแก้วขอยืนยันว่า ไม่แพงทั้งแผ่นดิน และแทรกอยู่ในแผ่นดินที่เขาว่าแพงในราคาไม่แพง โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้ กระหล่ำที่ปลูกไว้ได้ถึง 7- 8 ตัน ก็นำมาแจกในช่วงบิณฑบาต และมีญาติโยมอยากให้ทางวัดไปแจก ไปบิณฑบาตหมู่บ้าน ประธานหมู่บ้าน ก็จัดการทำเรื่องไป บอกสักนิดหนึ่งก็จะเอาพืช ผัก ผลไม้ไปแจก จะได้ไม่ปล่อยให้เน่าเสียในวัด

ช่วงหมูแพง เราก็เอาผักแจก เพื่อลดรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายครัวเรือนแทนที่จะหนัก ไม่ไหว ก็จะได้เบาสบายขึ้นมาบ้าง ก็หวังว่า หมู่บ้านต่างๆจะได้รับของแจกจากทางวัดอย่างต่อเนื่อง มีการเรียกร้องให้อาตมาไปปีละ 2 – 3 ครั้ง แต่ตอนนี้ได้แค่ปีละครึ่ง เพราะว่า ต้องแบ่งบันหมู่บ้านอื่นๆ ที่เขาก็เสนอมา จึงหวังว่า แพงทั้งแผ่นดินอาจจะเป็นที่ๆ แห่งๆ แต่ที่นี่มาได้เลย ถูก ไม่แพง เรียกว่า ถูกอย่างที่สุดก็ว่าได้

เพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ไม่ไกลจากวัดสวนแก้ว อยากทานของถูกก็ลองมาที่วัด มีทั้งไม้พืช ไม้ผล ไม้ดอกไว้จำหน่ายด้วย โดยเฉพาะเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ขัดสน จนยาก มีไม้ตอน ทั้งทุเรียน มะม่วง ลำไย มังคุด เงาะต่างๆมีมากมาย ก็หวังว่า คงจะได้รับกระแสตอบรับที่จะมาจับจ่ายใช้สอยไม่สิ้นเปลือง หมดเนื้อ หมดตัวกันไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login