วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

DMT เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก

On January 18, 2022

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมสื่อสารองค์กรจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) พามิสเตอร์โทล์ลเวย์  เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก ที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์การเรียน ขนม นม และของเล่น จำนวน 1,000 ชุด ให้กับตัวแทนชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท อาทิ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง ชุมชนหลักสี่ แฟลตทุ่งสองห้อง เพื่อร่วมสร้างความสุขในช่วงวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


You must be logged in to post a comment Login