วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

5 ดี วันเด็ก

On January 7, 2022

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 7 ม.ค.  65)

วันเด็กประจำปี 2565 เราเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไว้ให้เด็กน่าจะเป็นพวกตุ๊กตา ของเล่น แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ให้ข้อคิด หลักธรรม ที่ทำให้เด็กเป็นเด็กดี เป็นเด็กที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม คือ ให้รู้จักดีซัก 5 ดี ถ้าเป็นเด็กไม่มี 5 ดี นี่ ถือว่า อัปรีย์จะกินเด็กเลย แต่ถ้ามี 5 ดี เหมือนเทพเจ้าประทานเด็กมาให้พวกเราได้เรียกว่า มารับใช้แผ่นดิน บ้านเกิดเมืองนอนให้ได้มีความเจริญก้าวหน้าร่มเย็นเป็นสุข

5 ดี มีอะไรบ้าง คือ 1.ต้องเป็นลูกที่ดี ดีจนกระทั่งพ่อแม่ชมว่า ลูกคงได้ดีที่ 1 ดีเหลือเกิน ดีมากล้น นิสัยใจคอความประพฤติดีงาม เรียกว่า เป็นดีก็แลดูดี จนเป็นหนุ่มสาวก็แน่นอนว่า ดี จะแก่เฒ่าก็แก่เฒ่าแบบแลดูดี ถ้าขอให้เป็นเด็กก็ขอให้ได้ดูดูดี นิสัย ความประพฤติ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อันดับแรกต้องเป็นลูกที่ดี จนแม่พ่อทั้งหลายรู้สึกภูมิใจในชีวิตของลูก ถึงหลุดปากชมว่า ลูกเราเนี่ยดีที่ 1 เลย ถ้าใครไม่ได้ยินคำนี้จากพ่อแม่ แสดงว่า เป็นลูกที่ค่อนข้างจะแย่

ข้อ 2 เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เคารพครูบาอาจารย์ เอาใจใส่ต่อการศึกษา เป็นคนที่ไม่ปล่อยวันเวลาให้สูญเปล่า ใช้หู ใช้ตา เก็บเกี่ยวประโยชน์ทางปัญญา ครูจะแนะนำสอนอะไรก็จะตั้งใจที่จะศึกษา เรียนรู้ ที่ทำให้ทุกอย่างประเสริฐดีงามอย่างที่สุด เรียกว่า อย่างงั้นเถอะ ส่วนครูก็ชมอีก เธอเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่ 1 เลย ต้องเป็นอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่า เป็นเด็กดีของครู ลูกศิษย์ที่ดีของครู อย่าเป็นเด็กที่เรียนไม่เอาใจใส่ เกเร

ดีที่ 3 เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ต้องเรียกกันว่า ความดีที่สุดจนเพื่อนชมว่า เพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดี ไม่เคยเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรู ทำให้เพื่อนพอใจ สบายใจ สุขใจ ไว้เนื้อวางใจ คบเพื่อนได้อย่างสบายใจ เพราะไม่เคยเอาเปรียบเพื่อน ไม่เห็นแก่ตัวจนเพื่อนรังเกียจ หรือเป็นศัตรูกันเลย ดีที่ 4 ก็คือ เป็นคนดีของแผ่นดิน เรียกว่า เป็นคนดีของประเทศชาติ บรรพบุรุษรู้ว่า ลูกหลานดีนี่จะให้ศิษย์ ให้พอเยอะเลย

เพราะฉะนั้น ขอให้ต้องเป็นเด็กที่ชาติต้องการ เด็กฉลาด ชาติเจริญ ถ้าเด็กดีเป็นศรีแก่ชาติแน่นอน เด็กดีที่ชาติต้องการก็เป็นเด็กที่เก็บภาษีเข้ารัฐได้ ไม่เคยบิดพลิ้ว และไม่เคยทำให้ประเทศชาติเสียหาย สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติให้ชาติได้อย่างมากมายล้นหลาม ดังนั้น หวังว่า ให้เด็กดีๆมาเกิดทำให้ชาติบ้านเมืองประเสริฐขึ้น ดีขึ้น ถึงจะเรียกว่า เด็กฉลาดชาติเจริญ เด็กดีชาติยิ่งสงบสุข ไม่มีเด็กก่อเหตุยกพวกตีกันที่นั่น ที่นี่

สุดท้าย เป็นเด็กที่ดีของศาสนา เรียกว่า นิสัยชอบทำนุบำรุง ปกป้อง คุ้มครองศาสนาตั้งแต่เด็ก รู้จักทำบุญ ทำทาน บริหารชีวิตที่ดี ศึกษา เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา เอามาประพฤติปฏิบัติจนมองดู เรียกว่า เป็นเด็กที่แลดูดีจนได้ เพราะมีหลักศาสนาเป็นที่ประคับประคองชีวิตเขาไว้ เอาไว้ประพฤติ แลดูงาม ดีงามต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login