วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

มนุษย์นิยมไม่มีมนุษยธรรม

On January 7, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  7 ม.ค.  65)

หลังจากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  ชาติยุโรปที่แยกตัวออกจากอำนาจของกรุงวาติกันไม่เพียงแต่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากการค้นพบใหม่ๆที่ก่อให้เกิดประดิษฐ์กรรมอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์เท่านั้น  แต่ยังมีความคิดความเชื่อใหม่ๆที่มีผลต่อโลกเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

หนึ่งในนั้นคือมนุษย์นิยม(Humanism)  แนวความคิดนี้เชื่อว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์  มนุษย์สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินชีวิตของตนเองได้โดยไม่ต้องอยู่ในกรอบของศาสนาอีกต่อไป แนวความคิดนี้จึงตัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าทิ้งไปและใช้วิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต

เนื่องจากกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเช่นนี้มองว่าคำสอนของนักบวชแห่งคริสตจักรเป็นคำสอนที่ล้าหลังและก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อขัดกับนักบวชเคยได้รับความไม่เป็นธรรมมาตลอด จึงมีบางคนหาทางบ่อนทำลายความเชื่อทางศาสนา และเนื่องจากรากฐานของศาสนาคริสต์คือความศรัทธาในพระเจ้า การบ่อนทำลายความเชื่อทางศาสนาจึงเริ่มต้นด้วยการสร้างความน่าสงสัยในการมีอยู่ของพระเจ้าและอำนาจในการสร้างของพระเจ้า

คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานกล่าวตรงกันว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์  แต่มีนักวิทยาศาสตร์บางคนได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาอธิบายว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เกิดจากอนุภาคที่รวมตัวกันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวและค่อยๆวิวัฒนาการเป็นสัตว์น้ำ สัตว์บกและกลายเป็นมนุษย์ในที่สุด

แนวความคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนในชาติตะวันตกสมัยใหม่จนถึงขึ้นถูกเขียนเป็นตำราสอนในมหาวิทยาลัยในยุโรป และถูกนำไปสอนในสถาบันการศึกษาทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย

ในทัศนะทางศาสนา  แนวความคิดดังกล่าวเป็นการปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าในฐานะผู้สร้างที่เป็นนายและมนุษย์เป็นบ่าวที่ถูกสร้างขึ้นมา  เมื่อไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นนายที่ตัวเองต้องเชื่อฟัง มนุษย์ก็ทำอะไรได้ตามความคิดหรือตามใจของตัวเอง

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มคนที่มีแนวความคิดมนุษย์นิยมยังพยายามที่จะอธิบายอำนาจของพระเจ้าโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  ตัวอย่างเช่น คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานกล่าวตรงกันว่าพระเจ้าได้ประทานปาฏิหาริย์ให้โมเสสใช้ไม้เท้าฟาดน้ำทะเลแหวกเป็นทางเพื่อพาพวกลูกหลานอิสราเอลข้ามทะเลหนีการไล่ล่าของฟาโรห์  แต่นักมนุษย์นิยมพยายามที่จะอธิบายว่าพวกลูกหลานอิสราเอลข้ามทะเลแดงได้มิใช่เพราะอำนาจจากพระเจ้า แต่เป็นเพราะโมเสสรู้ว่าน้ำทะเลจะลดที่ไหนและเวลาใด

ในคำสอนของศาสนา พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและพระองค์ทรงสร้างกฎควบคุมทุกสรรพสิ่งไว้  ไม่มีมนุษย์คนใดทำสุ่มครอบไก่แล้วตัวเองเข้าไปอยู่ในสุ่มไก่ เช่นเดียวกัน เมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างกฎธรรมชาติขึ้นมา พระเจ้าจึงอยู่เหนือกฎ  ดังนั้น ถ้าพระเจ้าจะทำอะไรนอกเหนือกฎธรรมชาติ พระเจ้าก็สามารถทำได้  มนุษย์ต่างหากที่ไม่สามารถอยู่เหนือกฎธรรมชาติได้

เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศอังกฤษ โรงงานต่างๆในชาติยุโรปสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมาก รถไฟและเรือกลไฟทำให้ชาติตะวันตกระบายสินค้าไปยังประเทศต่างๆและกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศเหล่านั้นกลับมาสร้างความเจริญมั่งคั่งให้ตนเอง  การรุกรานและการล่าอาณานิคมจึงเกิดขึ้น และชาติตะวันตกได้นำเอาทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่าผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นที่อยู่รอดมาอธิบายสนับสนุนการล่าอาณานิคมของตนเอง

แนวความคิดมนุษย์นิยมจึงไม่มีเรื่องมนุษยธรรมที่มีอยู่ในคำสอนของศาสนาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้มีแนวความคิดมนุษย์นิยมนำมาอ้างสนับสนุนพฤติกรรมของตัวเองก็ถูกการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์หักล้างไปหมดแล้ว


You must be logged in to post a comment Login