วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ธ.ก.ส. ชวนชม ชิม ชอป ในตลาดนัดของดีวิถีชุมชน 27 – 29 ธันวาคมนี้

On December 27, 2021

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)​ จัด “ตลาดนัดของดี​วิถีชุมชน ธ.ก.ส.” โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พบกับบูธจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ จากทั่วประเทศ อาทิ ข้าวมันไก่เบตง ผัดไทยโบราณ น้ำอ้อยอินทรีย์คั้นสด มะพร้าวน้ำหอม อาหารทะเลแปรรูป ผัดผลไม้ ปลอดสารพิษ หอม-กระเทียมศรีสะเกษ ลูกหยีแปรรูปพร้อมรับประทาน เป็นต้น ระหว่างวันที่​ 27 – 29 ธันวาคม​ 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ


You must be logged in to post a comment Login