วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ม.มหิดล พร้อมมุ่งสู่ Top50 สถาบันดนตรีอันดับโลก ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศด้วยงานวิจัย ภายในปีพ.ศ.2568

On December 14, 2021

“แม้ความเป็นเลิศทางการวิจัย (Research) จะเป็นเรื่องสำคัญแต่การมุ่งสู่การเป็นเลิศทางวิชาชีพดนตรี ผลงานการแสดง(Performance) ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน และเพราะนักศึกษาคือ “อนาคต” ของความเปลี่ยนแปลง “การฟังเสียงของนักศึกษา” จึงเป็น “หัวใจสำคัญ” ของการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของนำพา วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่ “สถาบันแห่งความเป็นเลิศทางดนตรี”  ที่เป็นเลิศทางผลงานการ แสดง (Performance)  และต่อยอดด้วยความเป็นเลิศทางการวิจัย  (Research)  สู่เป้าหมาย 1 ใน 50 บนเวทีโลกให้ได้ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีนักศึกษาร่วมก้าวสู่จุดหมาย”

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารวาระ 2 ไปพร้อมๆ กับ 2 ข่าวดีล่าสุด คือการได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในองคาพยพของเครือข่ายSEADOM – Southeast Asian Directors of Musicปี 2021-2023 ในฐานะ Executive Council Member และการร่วมผลักดันให้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็น”สถาบันดนตรีสถาบันแรกของเอเชีย” ที่ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์จนครบทุกหลักสูตรจาก “MusiQuE” สถาบันรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป แหล่งกำเนิดนักดนตรีโลก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีจากสถาบัน “MusiQuE” ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 โดยสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามลำดับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2564 นี้ ท่ามกลางความชื่นชมในฐานะสถาบันดนตรีที่ถึงแม้จะได้รับการก่อตั้งมาเพียง 27 ปีแต่ก็สามารถนำพามหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางผลงานการแสดง (Performance) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเมื่อเร็วๆ นี้ 

“อย่างไรก็ดี เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ก้าวต่อไปจะมุ่งสู่ 1 ใน 50 ให้ได้ภายในปีพ.ศ.2568 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้าที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะครบรอบ 30 ปี” อาจารย์ ดร.ณรงค์ กล่าว

มุมมองที่ได้จากการเข้ารับการประเมินครั้งล่าสุดจากสถาบัน”MusiQuE” คือ การให้ความสำคัญต่อ “การส่งเสริมบทบาทของนักศึกษา” ซึ่ง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทำได้เป็นอย่างดี จากการพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมระดมความคิดเห็น หรือกิจกรรมใดๆ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกครั้ง โดยรวมถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งวิทยาลัยฯ พร้อมรับฟังเสียงจากนักศึกษาเสมอ

ที่ผ่านมา แม้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเน้นเรื่องความเป็นเลิศทางผลงานการแสดง (Performance) เพื่อมุ่งสู่การเป็นเลิศทางวิชาชีพดนตรี แต่เพื่อความยั่งยืนต่อไปจะต้องมีความเป็นเลิศทางการวิจัย (Research) เข้ามามารองรับด้วย ซึ่งการจะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ให้ได้ต่อไปนั้น จะต้องบูรณาการดนตรีเข้ากับศาสตร์อื่น ซึ่งโลกของการวิจัยและนวัตกรรมเปิดรอไว้อยู่แล้วเนื่องจากเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ตอบโจทย์ และสามารถนำเอาไปใช้ได้จริง

เบื้องหลังของความเป็นเลิศทางผลงานการแสดง(Performance) สู่การเป็นเลิศทางวิชาชีพดนตรี  คือ”Thailand Phil” หรือ Thailand Philharmonic Orchestra แห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในวัน ที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2564 พร้อมกลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งกับคอนเสิร์ต “REUNITED!” เพื่อชิมลางก่อนออกเดินทางไปประกาศศักยภาพ “มืออาชีพ” ในเวทีระดับโลกในยุโรปกลางปีพ.ศ.2565

จองบัตรพร้อมแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนเข้าชมได้ที่ Facebook: Thailand Philharmonic Orchestra

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th


You must be logged in to post a comment Login