วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวด่วน
  • add friends

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ รุ่น05, 06, 07 ร่วมบำเพ็ญกุศล

On December 6, 2021

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ รุ่น05, 06, 07 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. กรมพระยาวชิรญาณวโรส ผู้ก่อตั้ง โรงเรึยน เนื่องในโอกาสที่องค์การ UNESCO ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 16 ธันวาคม ศกนี้. ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป


You must be logged in to post a comment Login