วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวด่วน
  • add friends

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนรถวีลแชร์เนื่องใน “วันคนพิการสากล”

On December 2, 2021

นายพูนสิทธิ์  ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิกรุงศรี มอบรถ    วีลแชร์สำหรับเยาวชนผู้พิการ เนื่องใน “วันคนพิการสากล” โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่เยาวชนผู้พิการที่อยู่ในวัยเรียนให้ได้รับประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนถึงความช่วยเหลือภาคสังคมและประชาชนในทุกมิติ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของกรุงศรี  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login