วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของอัมพาตและการเสียชีวิตเฉียบพลัน

On October 22, 2021

คอลัมน์ : เปิดโลกสุขภาพ

ผู้เขียน : พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

ผู้อำนวยการศูนย์หลอดเลือดสมอง และระบบประสาท รพ.พญาไท1

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 22-29 ต.ค. 64)

โรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นได้ 2 สาเหตุ คือ หลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือ หลอดเลือดสมองแตก ทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ซึ่งทั้งสองสาเหตุ มีอาการบงชี้เดียวกัน คือ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ชาครึ่งซีก บางราย เดินเซ การมองเห็นผิดปกติไป ผู้ป่วยควรถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะเซลล์สมองที่ขาดเลือดจะตายถึง2ล้านเซลล์ในทุกๆ1วินาที เป็นสาเหตุของอัมพาตและการเสียชีวิตเฉียบพลัน ถ้ารักษาเร็วสามารถหายขาดโดยไม่มีความพิการหลงเหลืออยู่

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

สโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุของอัมพฤกอัมพาตและการเสียชีวิตเฉียบพลัน เมื่อมีอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ชาครึ่งซีก บางราย เดินเซ การมองเห็นผิดปกติไป ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด สิ่งจำเป็นคือการเอ็กซเรย์สมอง  เพื่อแยกว่าคนไข้มีภาวะเลือดออก หรือสมองขาดเลือด  เพราะการรักษาแตกต่างกัน โดยรถ mobile storke unit เป็นรถฉุกเฉิน ที่ภายในประกอบไปด้วย เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan มีมินิแลป สามารถตรวจเลือดคนไข้ได้ มีพยาบาล เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ แพทย์เวชาศาสตร์ฉุกเฉิน และวิดีโอคอนเฟอร์เลนจ์กับแพทย์เฉพาะทางด้านสมอง สามารถให้ยาสลายลิ่มเลือด หรือ ยาหยุดเลือด รักษาเซล์สมองส่วนดีตั้งแต่ในรถ หากพบอาการข้างต้นโทร 1772 กด7 ค่ะ


You must be logged in to post a comment Login