วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

รู้ สู้ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

On October 8, 2021

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : อ. ดร. นพ.อาจรบ  คูหาภินันทน์

ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 8-15 ต.ค. 64 )

ถ้าหากเอ่ยถึงโรค “มะเร็ง” คงไม่มีใครอยากป่วยเป็นโรคนี้ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น จะมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อต่อสู้โรคนี้กันอย่างไร มาไขข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ยาก เกิดขึ้นได้กับ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอายุ แต่ความรุนแรงของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่แตกต่างจากมะเร็งชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ตับ ไต หรือไขกระดูก จะมีผลทำให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้น จนอาจทำให้เสียชีวิตได้

เนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งทางระบบเลือด และเลือดนั้นทำหน้าที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจึงเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะของร่างกาย

ผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีอาการอย่างไร

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการของที่สำคัญ คือ ต่อมน้ำเหลืองจะโตขึ้น หรืออวัยวะต่าง ๆ ที่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแทรกซึมเข้าไปมีขนาดโตขึ้น โดยอาจทำให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดความเสื่อม การทำงานหรือเมื่อก้อนที่โตขึ้นนั้นไปกดทำให้อวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้นทำงานได้ไม่ดี

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาจจะมาด้วยอาการตัวร้อน มีไข้ น้ำหนักตัวลด หรือเหงื่อออกตอนกลางคืน ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย

การรักษาจะทำให้หายจากโรคได้หรือไม่

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง จะต้องคำนึงถึงระยะของโรค และการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายด้วย แต่ส่วนใหญ่จะใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด และการรักษาด้วยยาพุ่งเป้า การรักษาใหม่ ๆ มากมาย

จากการรักษาพบว่าในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะใช้เวลาสั้น และผู้ป่วยมีผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนในการรักษาที่ต่ำมาก  ซึ่งปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีในการรักษาในระดับสูง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะรักษาหายขาดอยู่ในอัตราที่สูง ทั้งนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รู้เร็ว สามารถรักษาให้หายได้

ยิ้ม สู้ มะเร็ง หากมีอาการน่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์


You must be logged in to post a comment Login