วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อสังหาฯ เปิดใหม่มีนาคม 64 มูลค่าลดลง 80%

On April 20, 2021

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 23-30 เม.ย. 64 )

จากสถานการณ์โควิดระบาดรอบ 3 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทำให้มีการชะลอการเปิดตัวโครงการและเดือนนี้จำนวนหน่วยและมูลค่าลดลงเป็นจำนวนมาก

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าเดือนมีนาคม 2564 มีโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 18 โครงการ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 3  โครงการ ส่วนจำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการลดลงเป็นจำนวนมาก โดยลักษณะการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีจำนวนหน่วยขายรวม 2,921 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 10,541 ล้านบาท

ในเดือนนี้จำนวนหน่วยมีทั้งหมด 2,921 หน่วย ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,577 หน่วย (หรือลดลงประมาณ 47%) เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ค่อยมั่นใจในด้านกำลังซื้อของผู้บริโภค จึงได้ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปอีก จึงทำให้จำนวนหน่วยขายของเดือนนี้ลดลง จำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ คือทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ 1,291 หน่วย (44.2%) รองลงมาคือ อาคารชุด 1,036 หน่วย (35.5%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านแฝด 443 หน่วย (15.2%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

โครงการเปิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2564 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,541 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มากถึง 41,721 ล้านบาท (หรือลดลงประมาณ 80%) ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะเป็นระดับราคาค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญ ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือทาวน์เฮ้าส์ 4,214 ล้านบาท (40.0%) รองลงมาคือ อาคารชุด  2,787 ล้านบาท (26.4%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านแฝด 2,635 ล้านบาท (25.0%) ตามลำดับ

ดังนั้นจึงทำให้ภาพรวมโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้จะมีจำนวนหน่วยขาย มูลค่าโครงการ และราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตลดลง ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง (ประมาณ 62.0%) เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทมากถึงประมาณ 40.9% ของหน่วยขายทั้งตลาด จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมของเดือนนี้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของเดือนก่อนที่ 9.506 ล้านบาท ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 3.609 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลางเพิ่มมากขึ้น

ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

ในด้านทำเลที่ตั้ง (โปรดดูแผนที่) จะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในมีจำนวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 14 โครงการ เช่น ถนนสรงประภา ถนนติวานนท์  ถนนบางนา ถนนราชพฤกษ์ ถนนประชาอุทิศ-สุขุมสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน และชุมชนที่อยู่อาศัยและสถาบันการศึกษาในย่านนั้น เช่น ย่านรังสิต-นครนายก และ ABAC เป็นต้น


You must be logged in to post a comment Login