วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รางวัลอสังหาฯโลกเพื่อความยั่งยืน

On March 30, 2021

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 2-9 เม.ย. 64 )

บริษัทพัฒนาที่ดินที่หวังจะสร้างแบรนด์เพื่อแสดงความรับผิดชอบลูกค้าและเพื่อความยั่งยืนขององค์กรควรที่จะได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่จัดโดย FIABCI-Thai

ในขณะนี้ FIABCI-Thai หรือสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ซึ่งเป็นสำนักงานในประเทศไทยของสหพันธ์อสังหาริมทรัพย์สากล FIABCI International กำลังจะจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 เพื่อก้าวสู่รางวัล 2022 FIABCI World Prix d’ Excellence Awards ในฐานะรางวัล “ออสการ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์โลก” ซึ่งเปิดให้สมัครรับการคัดเลือกแล้ว

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai : www.fiabci-thai.org) ขอเชิญบริษัทพัฒนาที่ดินไทยส่งโครงการเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ 2021 FIABCI-Thai Prix d’ Excellence Awards โดยการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โปรดส่งเข้าประกวดเพื่อร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

โครงการที่สามารถเข้าประกวดรางวัล FIABCI-Thai Prix d’ Excellence Awards มีหลายประเภท ท่านที่สนใจสามารถส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยติดต่อคุณสัญชัย แซ่ลิ้ม โทร.0-2295-3905 ต่อ 114 โดยมีกำหนดการดังนี้ :

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : วันสุดท้ายของการส่งโครงการเข้าประกวด

วันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 : การประเมินผลโครงการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 : งานกาล่าดินเนอร์โครงการชนะการประกวด ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดาภิเษก

ประเภทของโครงการที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วย

1.โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

2.โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

3.โครงการเมืองใหม่ เมืองชี้นำ

4.โรงแรม

5.ศูนย์ประชุม

6.นิคมอุตสาหกรรมหรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรม

7.อาคารสำนักงาน

8.โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า

9.อาคารชุดพักอาศัย

10.ที่อยู่อาศัยแนวราบ

11.รีสอร์ต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน

12.ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

13.อสังหาริมทรัพย์ชนบท เช่น สวนเกษตร สวนป่า

14.อสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ เช่น สนามบินนานาชาติ

15.อสังหาริมทรัพย์ประเภทการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนึ่ง FIABCI เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ “Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers” ซึ่งแปลว่า “The International Real Estate Federation” จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1940 ณ กรุงปารีส มี FIABCI อยู่ในประเทศทั่วโลก 50 ประเทศ มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นสมาชิกถึง 120 แห่งทั่วโลก ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมดนับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมโยงนักอสังหาริมทรัพย์สากลที่ต่างมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วย นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D’ EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปีจะมี FIABCI ในแต่ละประเทศรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินโครงการดีเด่น โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ในโลกนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นี้ นับเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุดเลย

สนใจติดต่อโทร.0-2295-3905 หรือดูรายละเอียดที่ www.fiabci-thai.org


You must be logged in to post a comment Login