วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผนึกกำลัง ม.เกาหลี สร้างเครือข่าย Startup

On November 10, 2020

การเป็น “พลเมืองโลก” (Global citizenship) ในโลกยุคดิสรัปชั่นที่ทั้งโลกมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในทุกด้านอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่าย เพื่อการดำรงชีวิตร่วมกันที่มั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) หลังวิกฤต Covid-19 เช่นในปัจจุบัน

จากความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤต Covid-19 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Korea National University of Education (KNUE) และ Hanbat National University (HBNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งต่างมีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนด้าน Startup จนได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมออนไลน์ “Global Entreprenuer Co-work” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ของทั้ง 3 สถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Startup ในระดับสากลเมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่น่าจับตา

อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวว่า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีนโยบาย “UNTACT” (Un+Contact) ซึ่งเป็นการพบปะโดยไม่ได้เจอหน้ากัน แต่ยังคงมีความราบรื่นในการติดต่อสื่อสาร เหมือนกับมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ของประเทศไทย  และมีแนวโน้มในการใช้ชีวิตแบบออนไลน์เป็นหลักเหมือนกัน ซึ่งที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีความตื่นตัวสูงในด้านธุรกิจ Startup โดยได้มีการเปิดหลักสูตรอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษา และแม้กระทั่งสร้างเป็นละคร หรือซีรีส์ที่ติดตามกันทั่วโลก โดยทางรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการส่งเสริมอย่างเต็มที่ในด้านดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Startup ให้ประชาชนชาวเกาหลีได้เรียนฟรี

เช่นเดียวกับที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่มีการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ Startup สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้น ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ทั้งในด้านการจัดอบรม-ให้คำปรึกษาด้าน Startup รวมทั้งร่วมจัดสร้าง Co-working Space ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้งานแล้วในเฟสแรกที่เรียกว่า​ “Ecosystem​s​ ทางธุรกิจ” เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้นักศึกษาได้มาพบปะพูดคุย และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ Startup ตลอดจนได้เปิด “ห้องตลาดหุ้นจำลอง” เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาตลาดหุ้นทั่วโลกในลักษณะเสมือนจริงแบบเรียลไทม์ สำหรับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลที่ update  อยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

“เชื่อมั่นว่า วิทยาเขตกาญจนบุรี จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่ 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผ่านความร่วมมือที่เข้มแข็งกับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้าน Entrepreneur หรือการเป็นผู้ประกอบการ สู่ความหวังของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก ในการสร้าง “พลเมืองโลก” ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงต่อไป” อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

***สัมภาษณ์และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210


You must be logged in to post a comment Login