วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“เทวัญ”ลาออก”หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา”เปิดทาง เลือกกก.บห.ชุดใหม่

On August 13, 2020

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ตามที่พรรคชาติพัฒนา​ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นที่จ.นครราชสีมาในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.นี้ โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค แทนผู้ที่ได้ลาออกไปนั้น เนื่องจาก หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนมี.ค.ปีที่แล้ว ได้มีกรรมการบริหารพรรค ได้ลาออกไปแล้ว 8 ท่าน จากจำนวน 27 ท่าน และกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ได้ทำงาน มาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางการเมืองต่อไป

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรค ได้ทำการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30 คน เพื่อมาบริหารพรรคชาติพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป ให้พรรคมีความพร้อม ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ในการประชุมคงได้มีการหารือกัน และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งหารือกันถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ซึ่งประชาชนมีความเดือดร้อน และมีความวิตกกังวลต่อปัญหาเรื่องนี้


You must be logged in to post a comment Login