วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ม.มหิดลภาวนา มวลมนุษยชาติรอดพ้นภัยพิบัติอย่างสันติสุขด้วยปัญญา

On August 6, 2020

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ของโลก โดยเป็นที่คาดกันว่าเกิดจากการระเบิดของสารเคมี ซึ่งในสังคมยุคดิสรัปชั่นจำเป็นต้องมีการศึกษาความรู้เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวอธิบายว่า การระเบิดดังกล่าวคาดว่าเกิดจากสารเคมีซึ่งมีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นส่วนประกอบ โดยในทางเคมีแอมโมเนียมไนเตรทเกิดจากการสังเคราะห์กรดไนตริกและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นของแข็งไม่มีสี ถ้าเรารู้จักแอมโมเนียมไนเตรทเป็นอย่างดีเราก็จะสามารถนำไปใช้อย่างระมัดระวังให้เกิดประโยชน์โดยทำเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร รวมทั้งใช้ประโยชน์ในธุรกิจการทำเหมืองแร่ได้

w2

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข กล่าวต่อไปว่า โดยปกติแล้วถ้าเราเก็บแอมโมเนียมไนเตรทไว้ในที่ปลอดภัยในอุณหภูมิห้องก็จะไม่เกิดอันตราย แนะนำให้เก็บสารในภาชนะปิดในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท และห่างจากวัตถุไวไฟเพราะหากได้รับความร้อนจะสลายตัวจนเกิดควัน หรือแก๊สซึ่งอาจเกิดการระเบิดได้

“มหาวิทยาลัยมหิดลขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน โดยเราจะยืนหยัดทำหน้าที่เป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” มอบองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแสงสว่างให้มวลมนุษยชาติได้รอดพ้นจากภัยพิบัติอย่างสันติสุขต่อไป” ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทิ้งท้าย

 

ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม  นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210


You must be logged in to post a comment Login