วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

รัฐบาลสิงคโปร์ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูง พร้อมประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19

On March 25, 2020

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระดับสูงสุด หวังลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ และการแพร่กระจายในชุมชน พร้อมดูแลความปลอดภัยของชาวสิงคโปร์ และทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก โดยได้ออกมาตรการล่าสุดรวมทั้งเพิ่มคำแนะนำต่อผู้ที่เดินทางมายังสิงคโปร์ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผู้เดินทางระยะสั้น (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศใดก็ตาม) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท

2. สำหรับผู้เดินทางที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว และตรวจสอบอาการของตน โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยได้ที่ https://www.visitsingapore.com/travel-guide-tips/travel-responsibly/ สำหรับการวางแผนการเดินทาง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

 

รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค และมาตการควบคุมเขตพรมแดน

ประวัติการเดินทางในประเทศ/ภูมิภาค สำหรับผู้พำนักในสิงคโปร์และผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาว สำหรับผู้เดินทางระยะสั้น
มณฑลหูเป่ย (ประเทศจีน)                    แยกกักกัน 14 วัน (Quarantine) ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ
ทุกประเทศ/ภูมิภาค                              กักตัวเองในที่พัก 14 วัน (SHN) ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ


You must be logged in to post a comment Login